Zdravstvo

Podelitev priznanj UKC Maribor za leto 2019

 

 

 

Spoštovani,

 

v sredo, 29. 1. 2020 smo v UKC Maribor podelili priznanja za leto 2019. Prejemniki zahval, pohval in priznanj za posebne dosežke so bili zdravniki, zaposleni v zdravstveni negi, administraciji, pa tudi klinike in oddelki. Dogodek so popestrili člani zasedbe Študentskega orkestra Maribor, z vokalistko Pino Grabar.

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. (strokovni direktor UKC Maribor): »So trenutki, ko je potrebno izpostaviti posameznike, ki so v UKC Maribor bodisi pustili velik del svojega življenja, ali pa so v preteklem letu napravili pomemben korak, ki predstavlja določen mejnik za našo ustanovo. Na podelitvi priznanj UKC Maribor za leto 2019 smo tako počastili tiste, ki so si to nedvomno zaslužili. Priznanja letos podeljujemo prvič, a bomo tovrstno prakso udejanjili v prihodnje vsako leto. Sicer pa bi se morali vsem 3500 zaposlenim za delo, ki ga opravljajo, zahvaliti vsak dan.”

 

Prejemniki priznanj:

 

 1. ZAHVALA – izr. prof. dr. Gorazd BUNC, dr. med., za dolgoletno vodenje Oddelka za nevrokirurgijo.

 

 1. ZAHVALA – dr. Silvo KODER, mag. farm. spec., za dolgoletno vodenje Centralne lekarne.

 

 1. ZAHVALA – Danijela PUŠNIK, mag. zdr. nege, za dolgoletno vodenje zdravstvene nege Klinike za ginekologijo.

 

 1. ZAHVALA – Lidija LOKAR, dr. med., za dolgoletno vodenje Centra za transfuzijsko medicino.

 

 1. ZAHVALA – Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon., za dolgoletno vodenje Centra za kakovost in organizacijo.

 

 1. POHVALA – Oddelek za pljučne bolezni, za največjo precepljenost proti gripi v sezoni 2018/19.

 

 1. POHVALA – Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb, za prispevek pri izgradnji dobrih medsebojnih odnosov.

 

 1. POHVALA – prim. dr. Cvetka PERNAT DROBEŽ, dr. med., za pomemben prispevek k razvoju medicinske stroke na področju gastroenterologije.

 

 1. POHVALA – Cvetka KREL, mag. zdrav. soc. manag., za nadpovprečni dosežek na delovnem področju.

 

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE – Oddelek za nefrologijo, za delo na raziskovalnem področju – najboljši dosežek oddelka na področju doseganja kriterijev kliničnosti v UKC Maribor.

 

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE – Klinika za ginekologijo in perinatologijo, za delo na raziskovalnem področju – najboljši dosežek klinike na področju doseganja kriterijev kliničnosti v UKC Maribor.

 

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE – Klinika za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, za pridobitev naziva klinika.

 

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE – doc. dr. Amadeus LEŠNIK, mag. zdr. nege, kot prvi predstavnik zdravstvene nege v UKC Maribor, izvoljen v naziv docent.

 

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE – Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, za delo na področju kakovosti – najvišje doseganje kazalnikov kakovosti po oddelkih UKC Maribor za leto 2018.

 

 

Fotografije lahko v prihodnjih sedmih dneh snamete na tej povezavi: https://we.tl/t-7TGidUHbNC.

 

Avtor fotografij: Bojan Mihalič.

 

V kolikor bi želeli opraviti pogovor s katerim izmed prejemnikov priznanj, se lahko obrnete na Center za odnose z javnostmi in marketing, UKC Maribor. Kontakt spodaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki:

Center za odnose z javnostmi in marketing UKC Maribor

Telefon: 02 321 28 13

Elektronski naslov: javnosti@ukc-mb.si

www.ukc-mb.si

31. 1. 2020

Avtor

Administrator