Kultura

Sporočilo za javnost in najava otvoritve razstave Jožeta Šubica

Jože Šubic: Glorious Twelfth

skulpture

6.– 28. 2. 2020

 

Sporočilo za javnost in najava otvoritve razstave Jožeta Šubica

 

Februarska razstava Mestne galerije Nova Gorica prinaša na vpogled dela slovenskega likovnega umetnika Jožeta Šubica, predstavnika generacije tistih slovenskih umetnikov, na katere je vplivala t. i. nova podoba, italijanski umetnostni izraz iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki ga je Šubic sprejel precej samosvoje, mimo začetne figuralike v vprašanja vzbujajoč svet metaforike in simbolizma. Od leta 2000 se njegovo likovno snovanje iz slikovne površine, ki je po zgodnejši figuraliki vse bolj zaznamovana s čutnimi barvnimi nanosi in netipičnimi materiali, in se vedno pogosteje razteza tudi v prostor in predmetno stvarnost. V prostorske postavitve vključuje v keramiki izdelane predmete iz vsakdanjosti in organske materiale. V Novi Gorici se bo prestavil s projektom Glorious Twelfth, ki ga tvori serija dvanajstih del, skulptur ženskih figur iz keramike.

Glorious Twelfth je dvanajsti avgustovski dan, v Veliki Britaniji in Severni Irski začetek lovske sezone na škotskega barskega jereba ali divjo kuro, v manjši meri pa tudi na snežno jerebico. To je vrhunec v lovski sezoni v tem koncu sveta, sam datum pa je tradicionalen. Akademski slikar Jože Šubic se področja lova dotika samo pri izbiri naslova svojega novega umetniškega projekta, saj mu namesto obravnave tematike lova na divje ptice le-ta predstavlja prispodobo moškega lova na žensko kot plen ali trofejo, objekt želje oz. erotične fantazije. To metaforiko lova kot dominantno moškega hobija ali igre posploši na pretresanje razlik med spoloma v kontekstu umetnosti, pri čemer igrajo pomenljivo, če ne že kar ključno vlogo seksualni podtoni in svojevrstni erotizem.

Projekt Glorious Twelfth je poetsko artikulirano, večplastno in komunikativno delo, ki temo ženske kot trofeje/objekta domiselno in subtilno pretoči v likovni svet. Deset glav, dve glavi s torzom in ena celopostavna figura so pomensko nabite skulpture, ki s svojo asociativno močjo večrazsežno nagovarjajo gledalca. Tematika je namreč pri Šubicu stopnjevana v smeri asociativnih prepletov družbenih ritualov, športa, hobijev in igre, umetnosti in seksualnosti.

 

O umetniku:

Jože Šubic je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1982 in leta 1984 zaključil tudi slikarsko specialko. Ukvarja se s slikarstvom, objekti, risbo, grafiko. Od leta 1981 je imel več kot 70 razstav doma in v tujini; sodeloval je na več kot 160 skupinskih razstavah, sodeluje na likovnih kolonijah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejel tudi več nagrad, med drugim tudi Glazerjevo nagrado leta 1992 in 2013. Živi in dela v Mariboru.

Razstava je nastala v sodelovanju z KID Kibla Maribor.

Mateja Poljšak Furlan

kustosinja / koordinatorka in organizatorka kulturnih programov

strokovna sodelavka Združenja KUDUS

 

 

 

Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

E: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si | W: www.kulturnidom-ng.si

T: +386 5 335 40 15 | M: +386 51 209 558

31. 1. 2020

Avtor

Administrator