Splošno

Jutri 8. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 3. februar 2020 – Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 8. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Predstavitev možnosti sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v TEŠ
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.  Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.  Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.  Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.  Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
 10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.  Bevčeiz javnega dobra 955 521/8
 11. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječestanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
 12. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječestanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
 13. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
 14. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV v letu 2019
 15. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenja “Čisto moje Velenje 2019”
 16. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2019

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

3. 2. 2020

Avtor

Administrator