Splošno

Šaleški dolini odobrili projekt vodilne turistične destinacije

Foto: MOV 

Velenje, 3. februar 2020 – Zavod za turizem Šaleške doline je bil uspešen na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za projekt Šaleška dolina 4.0 je uspel pridobiti 90 % upravičenih stroškov oz. 258.255 evrov (brez DDV) za izvedbo aktivnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj turizma v Šaleški dolini.

Zavod za turizem Šaleške doline je kot nosilec ene od 35 vodilnih destinacij v Sloveniji sredi meseca novembra 2019 prijavil projekt Šaleška dolina 4.0 na Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

  1. januarja 2020 je zavod pridobil pisni sklep o odobritvi 24-mesečnega projekta Šaleška dolina 4.0., ki bo sofinanciran v višini 90 % upravičenih stroškov oz. 258.255 evrov (brez DDV). Celotna načrtovana proračunska vrednost projekta znaša 286.950 evrov brez DDV (oz. 331.718,94 evra z DDV).

V okviru projekta bo zavod izvedel številne aktivnosti, ki bodo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj turizma v Šaleški dolini. Razvil bo nove turistične produkte in unikatna turistična doživetja z dodano vrednostjo za različne ciljne skupine z raznovrstno tematiko (premogovništvo in usnjarstvo – kultura, zgodbe polpretekle zgodovine – kulinarika, skriti zakladi Šaleške doline in jamarstvo – aktivno preživljanje prostega časa, motivacijski produkti – dobro počutje).

Digitalno bodo inovirali lokalno nepremično kulturno dediščino in jo uporabili v novo razvitih turističnih produktih. Izboljšali bodo znanja, veščine in kompetence zaposlenih ter ostalih deležnikov na področju turizma, gastronomije in ostalih sorodnih panogah. Izvedli bodo dvanajst usposabljanj s sedmih glavnih tematskih področij. 

V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedajo, da sta vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih, vsem dostopnih turističnih storitev ter informacij ključnega pomena za razvoj turizma v Šaleški dolini. Razvoj dodatnih, zanimivih programov in produktov zagotavlja dodano vrednost za celotno območje.

Dobrodošli v Šaleški dolini!

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700

3. 2. 2020

Avtor

Administrator