Turizem

Še eno uspešno leto slovenskega turizma

Ljubljana, 31. januarja 2020 –  V lanskem letu smo v Sloveniji zabeležili več kot 6,2 milijona turističnih prihodov in več kot 15,7 milijona turističnih prenočitev; od tega so tuji gostje ustvarili 4,7 milijona prihodov in 11,3 milijonov prenočitev. V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 2,57 milijarde evrov. Leto 2019, v promociji in razvoju slovenskega turizma eno najbolj intenzivnih, a tudi uspehov polnih let, se bo v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno uspešno leto.

Začasni statistični podatki SURS kažejo na še eno dobro leto slovenskega turizma.

V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 zabeležili 5% rast turističnih prihodov in 0,6% rast turističnih prenočitev. Število tujih turistov se je povečalo za 6,3 %, njihovih prenočitev pa za 1,8 %. Tuji gostje so ustvarili 75,5 % vseh prihodov in 72 % vseh prenočitev.

V prvi polovici strateškega obdobja nam je v slovenskem turizmu uspelo postaviti rasti v pravo zaporedje nadpovprečne letne rasti prihodov, višje letne rasti prenočitev in najvišje letne rasti prilivov iz izvoza potovanj. Že v letu 2018 smo izpolnili strateške cilje glede števila prihodov in prenočitev, pred nami pa je cilj uresničitve vrednosti izvoza potovanj v višini 3,7 do 4 milijarde evrov.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT: »Podatki o turističnem obisku v letu 2019, ki smo jih prejeli s strani Statističnega urada Republike Slovenije, so potrditev, da so naši ukrepi in aktivnosti zastavljeni pravilno. Zabeležili smo uspešno, rekordno turistično leto. Razveseljiv je podatek o 5% povečanju turističnega obiska ter preko 6% višjega števila tujih turistov v primerjavi s predhodnim letom. Zabeleženih je bilo več kot 15,7 milijonov prenočitev. To so podatki, s katerimi se že uresničujejo nekateri zastavljeni strateški cilji. V Sloveniji smo se zavezali k trajnostni rasti slovenskega turizma. Naša vizija poudarja 5-zvezdična doživetja, dobro počutje in osebne koristi. Zato je pomembna kakovost turistične ponudbe ter zadovoljstvo turistov in lokalnega prebivalstva, kar postavljamo pred številčne, statistične podatke. Spremljamo, v kolikšni meri se turisti vračajo na posamezne destinacije in ali se doba njihovega bivanja podaljšuje. Tovrstni podatki so pomembni za sprejemanje poslovnih načrtov in nadaljnjih usmeritev.«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z vrsto ukrepov, Slovenska turistična organizacija (STO) pa s številnimi razvojnimi in promocijskimi aktivnostmi v tesnem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega turizma uresničujeta vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5* doživetja. Slovenska turistična organizacija tudi v prihodnje aktivnosti usmerja v uresničevanje višje dodane vrednosti v turizmu in predstavitev Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Mag. Maja Pak, direktorica STO: »Številne aktivnosti, ki smo jih v lanskem letu izvedli v sodelovanju z deležniki slovenskega turizma, se odražajo v dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije, vrsti priznanj, izpostavljenosti na lestvicah, v medijih in digitalnem okolju ter dobrih rezultatih leta 2019. V času sprememb na globalni ravni bomo za doseganje cilja višje dodane vrednosti v turizmu in uresničevanja vizije zelene butične Slovenije morali še okrepiti napore v razvojnih, promocijskih in trženjskih aktivnostih. Že z začetkom letošnjega leta pomembno nadgrajujemo projekte na področju trajnostnega razvoja slovenskega turizma in vzpodbujamo razvoj edinstvenih doživetij višje dodane vrednosti za zahtevne goste. Še bol fokusirano izvajamo aktivnosti na izbranih trgih in med izbranimi nišnimi ciljnimi skupinami. Posebno pozornost v vseh razvojnih in promocijskih aktivnosti pa namenjamo gastronomiji kot osrednji dvoletni tematiki slovenskega turizma s ciljem pozicioniranja Slovenije kot vrhunske in mednarodno prepoznavne gastronomske destinacije

Podrobnejši podatki o prihodih in prenočitvah z najpomembnejših emitivnih trgov so vam na voljo v medijskem središču.

 

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

3. 2. 2020

Avtor

Administrator