Ljubljana, 3. februar 2020 – Obolevnost za rakom po vsem svetu nezadržno narašča, ob mednarodnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, sporoča Zbornica – Zveza. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se bo pogostost raka v svetovnem merilu do leta 2032 zvišala na 22 milijonov letno. Obenem ugotavlja, da je od 30 do 50 odstotkov vseh primerov raka mogoče preprečiti s preventivnimi presejalnimi programi, z zgodnjim odkrivanjem bolezni in zdravim življenjskim slogom. Kar 95 odstotkov primerov raka je posledica vplivanja in kombinacije različnih dejavnikov, med njimi dednih predispozicij, dejavnikov okolja in življenjskega sloga, le manjši delež pa je mogoče pripisati genetskim mutacijam.

Svetovna perspektiva zdravstvene oskrbe se spreminja in zdravstveni sistemi delujejo v vse bolj zapletenih okoljih. Naraščajoče število obolelih za rakom nakazuje vse večjo potrebo po medicinskih sestrah, ki učinkovito in profesionalno delujejo tako na področju preventive, diagnosticiranja in zdravljenja kot okrevanja ali življenja z napredovano boleznijo. Preventivno delovanje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga sta usmerjena v vsa obdobja življenja zdrave populacije, obolelih za rakom in tistih, ki raka preživijo. Vsako od navedenih stanj je povezano z določenimi potrebami in zahtevami za bolnika, njegove bližnje in tudi za zdravstvene delavce.

»Medicinske sestre kot nepogrešljiv sodelavec v zdravstvenem timu zavzemamo vse bolj pomembno vlogo pri odločanju o zdravstvenih prednostnih nalogah v družbi ter pri zagotavljanju kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravstvenega varstva zdravih, ogroženih ali že obolelih za rakom. Med najdragocenejšimi vlogami onkoloških medicinskih sester je prav možnost vzpostavljanja pristnih človeških in profesionalnih odnosov z bolniki in njihovimi bližnjimi tako v kliničnih okoljih kot v skupnosti,« je povedala Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Isteničeva opozarja, da ljudje ne poznajo dovolj dejavnikov tveganja in ne obvladajo informacij o preprečevanju raka. Medicinske sestre imajo pri izobraževanju in promociji zdravega življenjskega sloga pomembno vlogo, saj so prisotne v vsakem segmentu skupnosti in lahko dosežejo vse dele prebivalstva. »Vedno je primeren čas za razmišljanje in razpravljanje ter ukrepanje v smeri preprečevanja raka, ne glede na to, ali je naša komunikacija usmerjena v zdravo populacijo, v bolnike z že postavljeno diagnozo, njihove bližnje ali v preživele po raku. Pogosto se bolniki, ko izvejo za diagnozo, počutijo, da so izgubili nadzor nad svojim zdravjem in življenjem. Zdi se, da so v tem obdobju pogovori in svetovanje o zdravem načinu življenja, kot so prenehanje kajenja, zdravo prehranjevanje in pomen telesne dejavnosti, povsem odveč, a vendar močno vplivajo na izboljšanje z zdravjem povezane kakovosti življenja,« meni Isteničeva.

Kakovostno zdravstveno nego in oskrbo onkoloških bolnikov lahko zagotovijo le medicinske sestre, ki imajo znanje in spretnosti ter se nenehno izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju. Ena ključnih nalog zdravstvenih odločevalcev je reševanje vrzeli, ki jih povzroča pomanjkanje zdravstvenega kadra in potreba po ustreznih specialnih znanjih, kar dokazano vpliva na zmanjševanje prezgodnjih smrti zaradi raka.

Več informacij

Foto: Bayer Vital GmbH

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE