Splošno

Podporna služba za strukturne reforme pri Evropski komisiji izbrala Svet Evrope za tehnično pomoč Sloveniji pri implementaciji »Hiše za otroke«

Na podlagi zaprosila Ministrstva za pravosodje je Podporna služba za strukturne reforme pri Evropski komisiji izbrala Svet Evrope za tehnično pomoč Sloveniji pri implementaciji »Hiše za otroke« v Sloveniji kot enega izmed ukrepov za vzpostavitev otrokom prijaznejšega pravosodja.

Cilj projekta »Hiša za otroke«, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z drugimi ključnimi resorji in deležniki, je tudi v Sloveniji vzpostaviti model obravnave otrok žrtev zlorab po modelu Barnahus. Gre za model obravnave, ki temelji na multidisciplinarni in medinstitucionalni otroku prijazni obravnavi oziroma obravnavo v tako imenovani MDMI službi. Izraz Barnahus izhaja iz islandskega modela obravnave, ki ga je Odbor podpisnic Lanzarotske konvencije prepoznal kot primer dobre prakse, nanaša pa se na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev na usklajen in učinkovit način. Osrednji cilj je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka. Tako se preprečuje vnovično travmatizacijo in med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Ključna vloga MDMI službe je, da zbere veljavne dokaze, ki s lahko uporabijo v sodnem postopku in da hkrati otroku nudi potrebno pomoč in podporo. V okviru tehnične pomoči bo Svet Evrope Sloveniji pomagal zlasti s celovitim pregledom stanja na tem področju, pregledom pravne ureditve obravnave otrok žrtev kaznivih dejanj in izhodišči za njeno izboljšanje, pripravo in organizacijo usposabljanj ter pripravo predlogov izboljšanja postopkov obravnave žrtev.

V okviru izvajanja tehnične pomoči bo Svet Evrope v skladu z lastnimi pravili, večinoma prek javnih razpisov, angažiral tuje in slovenske strokovnjake in podjetja za izvedbo posameznih nalog. Svet Evrope bo odločal o izbiri izvajalcev in je v okviru postopka tudi edini pristojen za posredovanje pojasnil. Namen objave informacije o razpisih na spletni strani Ministrstva za pravosodje je zagotoviti čim širšo informiranost zainteresiranih ponudnikov.

Prvi objavljeni razpis se nanaša na izvedbo kvalitativne in kvantitativne raziskave o spolnih zlorabah v Sloveniji. Razpis lahko najdete na povezavi: https://www.coe.int/en/web/children/-/call-for-tender.

 

PR: MP

4. 2. 2020

Avtor

Administrator