Ljubljana, v februarju 2020 – Slovensko javnost, ki ji ni vseeno za slovensko kulturo in njene mednarodno uveljavljene blagovne znamke, pozivam in prosim, da mi pomaga, da v dialogu z Ministrstvom za kulturo prebijemo obstoječe blokade ter zagotovimo obstoj in nadaljnji razvoj festivala Seviqc Brežice. S tem pismom želim slovensko javnost obvestiti o nekaterih žgočih problemih kulturne politike, predvsem pa na pomanjkanje odgovornosti, ko vrhunski strateško in vizionarsko oblikovan program postaja trinajsto prase.

Slovenija tovrstne programe potrebuje tudi zaradi svoje boljše mednarodne pozicioniranosti, kar se je v zadnjem času še posebej pokazalo. Program Seviqc Brežice je že od samega začetka (1982) izrazito razvojno zasnovan in je Slovenijo dodobra umestil na evropski kulturni zemljevid. Z aktivnim vključevanjem v mednarodne povezave in projekte prispeva v mednarodni pomen Slovenije. Prispeva v decentralizacijo slovenske kulture, izpostavlja slovensko kulturno dediščino in jo mednarodno promovira. Program je s skoraj ničelne točke do dobršne mere pobudil in razvil sceno stare glasbe v tem delu Evrope in na tem področju Slovenijo uveljavil kot pomembno evropsko destinacijo. S tem, ko gostujoče umetnike spodbuja k oblikovanju inovativnih koncertnih programov, razvija domače poznavanje stare glasbe in je generator razvoja okolij, kjer se pojavlja s svojimi dogodki. Seviqc Brežice še posebej premišljeno gradi na dostopnosti, razvija kulturni turizem in aktivno vključuje mlade. V Sloveniji pokriva izrazito deficitarno področje in nudi možnosti večjih aktivnostih na prostoru jugovzhodne Evrope.

V zadnjih letih smo priče njegovi sistematični destrukciji, kar moramo nujno zaustaviti. Učinki ekonomske krize so na izvedbeni ravni delovali porazno, kulturna politika, tako na nacionalni kot lokalni ravni, pa tega ni znala ali hotela popraviti. Pri javnih zavodih lahko ustanovitelj direktorja zamenja, zavod kot tak pa ima še vedno njegovo polno finančno podporo. Pri nevladni organizaciji pa to povsem legalno poteka z zniževanjem sredstev, dokler ta pod pritiskom ne klone. Ne le z vedno manjšimi razpisnimi sredstvi, ampak tudi z odsotnostjo hearinga in, kot je to v našem primeru, s predhodnimi odločitvami, ko je razpis le še njihova potrditev, ne pa presoja kvalitete. Pri Seviqc Brežice me seveda ščiti pravica do intelektualne lastnine, vendar mi to prav nič ne pomaga, če sedanje okoliščine uničujejo več desetletno delovanje, ki ga brez velikih naporov in osebnih vlaganj že davno ne bi bilo več.

Že ves čas si prizadevam pridobiti potrebno podporo, vendar se ob mnogih prijaznih in spodbudnih besedah ni zgodil potreben preskok, ki bi ob razumevanju omogočil potrebna sredstva. Po juniju 2018 sem težave podrobneje predstavil vsem parlamentarnim strankam, mag. Zoran Poznič pa je na svoji predstavitvi pred Odborom za kulturo v marcu 2019 še posebej omenil naš program, ko je povedal: »Seveda tudi nam na terenu, da tako rečem, ni bilo jasno, kako je mogoče, da takšna dva slovenska kulturna velikana (ob nas še Carmina Slovenica, op. a.) izpadeta iz obzorja Ministrstva za kulturo … Tako je treba to seveda ohraniti, ponovno vzpostaviti in definitivno nadaljevati.«

To je delovalo neskončno spodbudno, vendar do danes, kljub vrsti srečanj in naklonjenosti ministra in njegove ožje ekipe do nekih uporabnih rešitev, tudi zaradi okostenelega sistema kulturne politike, žal še nismo prišli. V javnosti imamo široko podporo, treba pa bi jo bilo okrepiti še pri odločevalcih. Težava ni toliko v koruptivnosti kot v povsem zastarelem sistemu in njegovih zagovornikih, kar kot neprebojen zid blokira rešitve.

Nujno moramo poiskati nove poti. Bodisi znotraj Ministrstva za kulturo, bodisi z uspešnejšimi povezavami z lokalnimi skupnostmi bodisi medresorsko. V tako nemogočih razmerah, kakršne so nastopile v zadnjih letih in ko se stanje le še poslabšuje, bomo zgolj s svojimi lastnimi močmi težko vzdržali vse pritiske. Utegne se zgoditi, da Slovenija po lastni neumnosti izgubi še eno mednarodno ugledno blagovno znamko in dober razvojni kulturni program. Sicer pa smo v polnih pripravah na Seviqc Brežice 2020, ki ga pričnemo 8. avgusta z ansamblom Amystis iz Valencie in programom Zlata doba španske polifonije.

Klemen Ramovš, direktor in umetniški vodja festivala Seviqc Brežice

KLEMEN RAMOVŠ