Spletno stran, ki je od danes dalje na voljo vsem uporabnikom Multimedijskega spletnega portala, predvsem pa novinarjem, osebam, ki nastopajo v javnosti, predavateljem, učiteljem in učencem in ne nazadnje tudi bralcem oglasov, najdete na povezavi govornipomocnik.rtvslo.si.

Govorni pomočnik ponuja uporabnikom, da na enem mestu najdejo zbirko poslovenjenih in poenotenih izgovorjav tujih imen ter drugih besed in besednih zvez z mestom naglasa in naglasnim znamenjem. Z razvojem omenjene spletne strani RTV Slovenija izpolnjuje svoje poslanstvo na področju skrbi za slovenski jezik ter posveča še dodatno pozornost pri razvoju naše jezikovne kulture.

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija Foto: BOBO
Mirko Štular, direktor Radia Slovenija Foto: BOBO

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija: »Govorni pomočnik RTV Slovenija je sicer drobec v skrbi za slovensko govorjeno besedo, vendar je lep primer, kako se da združiti znanje, skrb za naš jezik, digitalne svetove ter moč javnega medija. In tudi to je naše poslanstvo, tudi za to imamo javno RTV, tudi za to je javni radio. Radio Slovenija je v tem doma, Govorni pomočnik je namenjen nam, radijcem, televizijcem, javnim govorcem, želimo pa, da bi ga za svojega vzeli tako strokovna kot splošna javnost.«

Z Govornim pomočnikom želi RTV Slovenija spodbujati pravilno in visokokakovostno rabo slovenskega jezika, deliti znanje s širšo javnostjo ter doprinesti k dvigu zborne izreke.
Nudi pomoč predvsem pri izgovoru problematičnih, novih ali pa ponavljajočih se napačno naglašenih lastnih imen, opozori na primere napačnih oziroma neustreznih rab, vsebuje pa tudi kratka pravila (npr. naglaševanje deležnikov, izgovor črke l, izgovor prevzetih besed …) in zvočne posnetke gesel.
Gesla v Govornem pomočniku so predstavljena z opisi, fonetičnim zapisom, podrobnejšo utemeljitvijo ali drugimi dodatnimi informacijami (npr. sklon, pridevnik …), lahko jih iščemo s popolnim ali nepopolnim zapisom, lahko pa uporabimo tudi filtre za jezik (npr. angleščina, francoščina …) ali področja delovanja (npr. politika, geografija …). Vsako geslo ima tudi zvočni posnetek izgovora, ki so jih oblikovali napovedovalci Radia Slovenija.

Alenka Kovačič, vodja Izvedbe Radia Slovenija Foto: BOBO
Alenka Kovačič, vodja Izvedbe Radia Slovenija Foto: BOBO

Alenka Kovačič, vodja Izvedbe Radia Slovenija: »Govorni pomočnik je nastal zaradi potrebe po hitrejšem in bolj interaktivnem obveščanju o dogovorjenem izgovoru posameznih imen ter drugih besed in besednih zvez. Javnost od medijev, kot sta radio in televizija, pričakuje hiter odziv in čimprejšnjo informacijo, ki pa mora biti ne le vsebinsko verodostojna, temveč tudi pravilno podana. Način govora in pravilen izgovor sta tako del kredibilnega obveščanja javnosti. Strokovne službe (lektorska in fonetična, napovedovalci, voditelji …), ki se ukvarjajo z jezikom na RTV Slovenija, skrbijo za ohranjanje visoke ravni zborne izreke in govorne kulture. Spletni program Govorni pomočnik (govornipomocnik.rtvslo.si) pa presega začetne okvire, ki smo si jih zastavili pred desetimi leti, in je namenjen tudi tistim, ki pri javnem nastopanju potrebujejo pomoč glede pravilnega izgovora. Program prinaša opise gesel, fonetični zapis, zvočni posnetek z izgovorom in utemeljitev izgovora. To je nadgradnja slovarskih ali leksikografskih zapisov. S sodelovanjem z Inštitutom Frana Ramovša ZRC SAZU pa bomo omogočili dostop do Govornega pomočnika še širšemu krogu uporabnikov.«

Predstavitveni film Govornega pomočnika, spletne strani za pomoč pri izgovoru
Predstavitev spletne strani govornipomocnik.rtvslo.si. Foto: BOBO
Predstavitev spletne strani govornipomocnik.rtvslo.si. Foto: BOBO