Splošno

Mestna občina Koper podpisala letne pogodbe za financiranje gasilske javne službe

Foto: MOK

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je danes podpisal letne pogodbe o financiranju z Obalno gasilsko zvezo Koper in desetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi (PGD) Mestne občin. Občina bo za izvajanje gasilske službe letos namenila 150 tisoč evrov, dodatnih 175 tisoč evrov pa za opremo in nakup gasilskih vozil. 

»Tudi letos se vam zahvaljujem za to, ker ste, in ker skrbite za našo varnost. Želim si in upam, da svoje delo lahko opravljate nemoteno skozi vse leto,« je zbranim gasilcem dejal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Ob tem je poudaril, da bo občina tudi v prihodnje podpirala delo in vse aktivnosti prostovoljnih gasilskih društev ter jim namenjala potrebna sredstva tudi za nakup opreme in izpeljavo naložb.

Zbrane je nagovoril tudi vodja oddelka za zaščito in reševanje na Mestni občini Koper Igor Rakar in jim predstavil naložbe, ki jih bo koprska občina realizirala oziroma sofinancirala v letu 2020. Za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe prostovoljnih gasilskih društev bo tako namenila 30 tisoč evrovza sofinanciranje nakup novih gasilskih vozil pa še dodatnih 145 tisoč, in sicer za PGD Krkavče, PGD Movraž in PGD Rakitovec.

Kot je še pojasnil, se bodo letos začele prve aktivnosti za gradnjo gasilskega doma v Babičih, ki bo zgrajen do leta 2022, kot tudi aktivnosti za gradnjo prizidka k gasilskem domu v Hrvatinih.

 

Marina Jelen
Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

 

 

 

Kabinet župana

Gabinetto del sindaco

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, SI-6000 Koper – Capodistria

6. 2. 2020

Avtor

Administrator