Splošno

Še je čas za prijavo na prosta delovna mesta v Mestni občini Koper

Sredi januarja je Mestna občina Koper objavila več javnih razpisov/natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, na katera se lahko zainteresirani prijavo do vključno ponedeljka, 10. februarja. Gre za zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, pogoji za prijavo so opredeljeni v  posameznem razpisu/natečaju.

Med objavljenimi razpisi/natečaji so trije za zasedbo uradniškega delovnega mesta, in sicer višjega svetovalca za pravne zadeve v Oddelku za pravne zadeve (Sekretariat občinske uprave), višjega svetovalca za pravne zadeve in investicije ter višjega svetovalca za investicije, obe mesti v Službi za investicije Mestne občine Koper.

Kandidati, ki se prijavljajo na delovno mesto višjega svetovalca za pravne zadeve v Oddelku za pravne zadeve, morajo med drugim imeti pravno izobrazbo in opravljen pravosodni izpit, kandidati za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec za pravne zadeve in investicije v Službi za investicije pravno izobrazbo ter zaželene vsaj enoletne izkušnje z delom na investicijskih projektih, medtem ko je zaželeno, da imajo kandidati, ki se prijavljajo na delovno mesto višji svetovalec za investicije v Službi za investicije, vsaj dve leti izkušenj z delom na investicijskih projektih.

Občina je razpisala še dve strokovno-tehnični delovni mesti, mesto računovodje VII/2 (II) v Oddelku za računovodstvo (Urad za finance in računovodstvo) in strokovnega sodelavca VII/2 (II) za pravice italijanske narodne skupnosti in dvojezičnosti v Kabinetu župana.

Pri razpisanih delovnih mestih gre za nadomeščanje oseb, ki so se upokojile, so bile v okviru reorganizacije občinske uprave premeščene na druga delovna mesta oziroma jih ob prenehanju delovnega razmerja na Mestni občini Koper nismo nadomestili. Rok za oddajo vlog je enoten za vse razpise, in sicer ponedeljek, 10. februar.

Razpisi so objavljeni na naši spletni strani na povezavah:

https://www.koper.si/sl/tenders/javni-natecaj-za-delovno-mesto-strokovni-sodelavec-vii-2-ii-za-pravice-italijanske-narodne-skupnosti-in-dvojezicnost/

Marina Jelen

Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

 

 

 

Kabinet župana

Gabinetto del sindaco

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, SI-6000 Koper – Capodistria

6. 2. 2020

Avtor

Administrator