Kultura

Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti

Spoštovani,

v Banki Slovenije v zadnjem obdobju zaznavamo povečano število primerov, ko poslovne banke tujim državljanov in slovenskim podjetjem v tuji lasti zapirajo plačilne račune. Ocenjujemo, da se poslovne banke za to odločajo predvsem na podlagi zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-1). Posledično nekatere poslovne banke uvajajo strožje politike glede sprejemljivosti oz. nadaljnjega poslovanja s strankami, ki niso rezidenti Republike Slovenije oz. s pravnimi osebami, ki so v lasti nerezidentov. V Banki Slovenije poudarjamo, da torej ne gre za navodila Banke Slovenije, kot se zmotno pojavlja pri navajanju razlogov za odločitve poslovnih bank.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo v priponki oziroma na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

7. 2. 2020

Avtor

Administrator