Splošno

Razpis Slovenske turistične organizacije za promocijo turistične ponudbe na tujih trgih za vodilne destinacije

Foto: STO

Ljubljana, 7. februarja 2020 –  Slovenska turistična organizacija (STO) je danes objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen vodilnim turističnim destinacijam.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena za promocijo na tujih trgih v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti promocijske aktivnosti 35 vodilnih destinacij, opredeljenih v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je enoten in znaša 70 % vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev financiranja projektov je v celoti iz prejetih namenskih sredstev turistične takse.

Poleg že objavljenega razpisa za promocijo slovenske turistične ponudbe za turistična podjetja bomo s tem javnim razpisom komplementarno podprli prizadevanja celotnega slovenskega turističnega gospodarstva za učinkovitejši nastop na tujih trgih in dvig konkurenčnosti. S skupnimi učinki večplastnih promocijskih aktivnosti, bomo ustvarjali želene sinergije v promociji slovenske turistične ponudbe in povečali pojavnost znamke I feel Slovenia.

Vodilne destinacije bodo imele možnost prijave različnih projektov promocije od nadgradnje digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij, pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih medijih, izvedbe študijskih potovanj in projektov z vplivneži. Novost, je izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij, s katerimi želimo spodbudili povezovanje vodilnih destinacij znotraj štirih makro destinacij: Alpske, Termalno-panonske, Osrednje-slovenske ter Mediteransko-kraške.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oblikovanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, t.j. trajnostne elemente turistične ponudbe.

Roka za oddajo vlog sta dva. Prvi do 5. 3. 2020, do 24:00 in drugi do 8. 5. 2020, do 24:00, oz. do porabe sredstev.

Za vse potencialne prijavitelje bo organiziran Informativni dan, v petek 14. februarja, ob 12. uri, v dvorani Soča na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27, v Ljubljani.

Vse informacije o javnem razpisu so na voljo na povezavi.

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

7. 2. 2020

Avtor

Administrator