Splošno

Pričeli z rušenjem objekta Stari trg 11 v Starem Velenju

Foto: MOV 

 

Velenje, 7. februar 2020 – Izvajanje projekta CTN Stari trg 11 v Starem Velenju, ki obsega rušenje objekta občanom poznanega pod imenom Čuk in izgradnjo novega objekta, je v polnem teku. Izvajalec je prebivalcem sosednjega objekta omogočil začasno parkirišče, v teh dneh sledi rušitev objekta in opornega zidu.

Sanacija objekta, ki je bil zgrajen okoli leta 1876, zaradi zmanjšane nosilnosti ni mogoča, saj ne zagotavlja zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je bila sprejeta odločitev za njegovo odstranitev. Po končani gradnji bo novi objekt namenjen podjetjem in obrtnikom za izvajanje  različnih  storitvenih  in  obrtnih  dejavnosti,  ki  bodo  spodbujale  razvoj  drobnega  gospodarstva  in  obrti  v  starem  mestnem  jedru.

Kot smo že obveščali je zaradi del za ves promet in pešce zaprta cesta Stari trg. Zapora prometa bo trajala predvidoma do konca septembra 2020. Na delu sedanje enosmerne ceste, od Vile Bianca do križišča z Ljubljansko cesto, z obeh strani zapore promet poteka dvosmerno.

Sporočilu prilagamo nekaj fotografij.

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić, dipl. inž. med. kom. (UN)
Kabinet župana – Služba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603

10. 2. 2020

Avtor

Administrator