Splošno

Spoštovani,
Program Akademije 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta je objavljen na http://eregion.eu/academy-2020-digitize-novo-mestos-cultural-heritage-materials/Vljudno vabimo, da si sredo, 20. maja 2020 rezervirate za udeležbo na letošnji Akademiji. Udeležnine ni, potrebna pa je prijava na Joze.Gricar@UM.siSeznam prijavljenih udeležencev bo objavljen (ime in priimek, položaj, organizacija, e-naslov).
Predstavitelji se bodo v štirih skupinah usmerili v iskanje možnih rešitev osrednjega problema Akademije 2020: Premalo smo učinkoviti in premalo uspešni pri izrabljanju digitaliziranih gradiv kulturne dediščine.
 
Organizatorji Akademije 2020 si zastavljajo naslednje cilje:

o   Spodbuditi organizacije, ki ustvarjajo in vzdržujejo gradiva kulturne dediščine Novega mesta, da jih digitalizirajo in s tem ohranijo in naredijo dostopna ljudem po vsem svetu.

o   Spodbuditi objavljanje e-gradiv v digitalni knjižnici.

o   Predstaviti objavljena digitalizirana gradiva kulturne dediščine, da bi spoznali koristi, ki jih digitaliziranje prinaša.
 
V programu so naslednje skupine predstavitev:
09:00 – 09:15 Uvodni kulturni program
09:15 – 10:30 Predstavitve I: Priložnosti izrabljanja tehnologij digitaliziranja
11:00 – 12:30 Predstavitve II: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
13:15 – 14:30 Predstavitve III: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
14:45 – 16:00 Predstavitve IV: E-knjige Rastočih knjig v Mestni občini Novo mesto
             16:00 Sklepne ugotovitve
 
Spodbujamo objavljanje novih e-gradiv kulturne dediščinena katere bi lahko naredili povezave (Objavljena digitalizirana gradiva – Digitized Material Published). Gradivo lahko objavite:

o   na spletni strani svoje organizacije;

o   v Digitalni knjižnici Slovenije – dLib.si, http://www.dlib.si/;

o   na Regijskem portalu Kamra, Upravljalec Osrednja knjižnica Celje, https://www.kamra.si/.
 
Digitaliziranje gradiv lahko prispeva k razvijanju e-sodelovanja prebivalcev vseh generacij. To je pomembno tudi za e-vključevanje v aktivno staranje in nastajajočo srebrno ekonomijo. Vabimo Vas, da presodite o organiziranju podobnega dogodka za pospeševanje e-promocije kulturne dediščine in turizma v svojem okolju.
 
Z lepimi pozdravi, Jože Gričar
 
PS
Vabimo, da pogledate nekaj povezav na dogodke v zvezi z digitaliziranjem kulturne dediščine in javnih storitev skladno s potrebami prebivalcev:
 
Arhiviranje 2020.
Archiving 2020. Washington DC, USA, 18-21 May 2020. Digital Meets Culture Magazine.
 
Vrh o digitalnih mestih: Kako najnaprednejša mesta v Evropi uporabljajo “oblikovalsko razmišljanje”, “soustvarjanje”, “interoperabilnost” in “uporabniško osredotočenost” za zagotavljanje boljših javnih storitev – in kako Evropa lahko pri tem pomaga.
Digital Cities Summit: How Europe’s Most Progressive Cities Use ‘Design Thinking,’ ‘Co-Creation,’ ‘Interoperability’ and ‘User-Centricity’ to Provide Better Public Services – And How Europe Can Help Deliver. Friday, 13 March 2020, 11h00-16h30, Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna 6, Italy. The Lisbon Council.
 
Strategija digitalizacije nacionalne dediščine – Priporočila za obliko zapisa digitalnih datotek.
National Heritage Digitization Strategy – Digital Preservation File Format Recommendations. Ern Bieman, Canadian Heritage Information Network & William Vinh-Doyle, Provincial Archives of New Brunswick, 2020-02-06
 
Usposabljanje učiteljev in uvajanje študentov v svet digitalizirane kulturne dediščine.
Training educators and introducing students to the world of digitized cultural heritage. Teaching with EUROPEANA, January 10, 2020
 
Šov dediščine v pariškem Louvru postavlja tehnologijo v službo preteklosti.
Paris Louvre heritage show puts tech at the service of the past, 29/10/2019
 
6. zasedanje strokovne skupine Evropske komisije za digitalno kulturno dediščino in Europeano.
6th Meeting of the European Commission’s Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana (DCHE)22 November 2019
 
Poročilo Evropske komisije o kulturni dediščini: digitalizacija, spletna dostopnost in digitalno ohranjanje.
European Commission report on Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation12 June 2019
 
PS
Spletna stran Akademije je objavljena na eRegion Portal. Objave na tem portalu dobrodmevajo na Google-u:
eregion.eu › academy-2020-digitize-novo-mestos-c…Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage …
Translate this page
Jan 24, 2020 – Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials … Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta.

 

mag./MSc. Ana Božičnik
Sekretarka/Secretary
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO/Ministry of Economic Development and Technology
 
Direktorat za turizem  /Directorate for Tourism  

Trubarjeva 11, SI – 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)1 400 31 04, F: 0386 (0)1 400 31 40
ana.bozicnik@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/

 

12. 2. 2020

Avtor

Administrator