Gospodarstvo

Številni požari in onesnažen zrak zaradi neustrezne dimnikarske zakonodaje

Spoštovani!

Nadzor in oskrba peči, dimnikov in zračnikov je v Sloveniji podrejena všečnim željam naročnikov in interesnim skupinam, so prepričani v sekciji dimnikarjev pri OZS. Država je v tržni ureditvi cene storitev omejila, nadzor dimnikarjev in dimnikarskih družb pa v celoti opustila. Dimnikarji se zato upravičeno sprašujejo, ali zaradi ravnanja odgovornih 500 let stara dejavnost postaja zgolj samo še panoga, kjer morajo državljani plačevati povsem nestrokovne storitve, namesto da bi jim ta panoga nudila varnost in zaščito.

Posledice všečnih predpisov se kljub izjemno mili zimi kažejo v preštevilnih dimniških požarih, onesnaževanju zraka in zastrupitvah. Odgovornost je zakonodajalec preložil na državljane, kljub temu, da sam ugotavlja, da ozaveščenost še ni na ustreznem nivoju. Stanje je kaotično, opozarjajo dimnikarji. Avtomatizirano se piše pozitivne zapisnike, četudi gre za neustrezne in napačno vgrajene peči. S tem se dovoljuje vgradnjo novih umazanih peči, kar  ogroža tudi varnost in zdravje državljanov.

Primer v praksi:

Tekmovanje v všečnosti gre celo tako daleč, da Inšpektorat za okolje in prostor z uradnim aktom 40 let staro peč, ki je namenjena kurjenju premoga in drv, razglasi, da naj bi bila konstruirana za obratovanje na pelete. In to kljub temu, da pred 40 leti peletov še ni bilo, proizvajalec pa je celo pisno pojasnil, da takšna peč ustreznih emisij nikakor ne more dosegati (omejitev starosti v predpisih je 20 let). Na kakšni podlagi je inšpektorat prišel do takšnih zaključkov? Je za to sploh usposobljen? S takšnim ravnanjem po mnenju sekcije dimnikarjev neustrezno predelana peč na pelete postane »legalen vir« ogrožanja varnosti in zdravja ljudi.

Predpisi po drugi strani zahtevajo nesporno menjavo takšne peči, na kar dimnikar opozori, vendar je zaradi tega deležen napadov, kritik in raznoraznih inšpekcijskih postopkov, ki krnijo dobro ime dimnikarja in posledično njegov obstoj. Namreč inšpektorat s selektivnim neizvajanjem zakonodaje dimnikarja uradno označi za »komplikatorja«, ki se ga je treba izogibati, prostor pa daje nestrokovnim izvajalcem.

Alarmantno stanje je mogoče takoj urediti

 

Dimnikarsko dejavnost naj se nemudoma uredi z upoštevanjem veljavnih predpisov, ustavi naj se nevzdržno zavajanje potrošnikov in neenakost pred zakonom, se prepreči vgradnjo in obratovanje neustreznih peči, se izvede strokovni nadzor nad dimnikarji ter se dimnikarsko dejavnost posodobi skladno z zahtevami stroke, ki takšnega stanja nikoli ne bi dopustila.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Mira Črešnar
Vodja odnosov z javnostmi

 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 823, 580 30 501
M: +386 (0)41 936 844

E: mira.cresnar@ozs.si | www.ozs.si

12. 2. 2020

Avtor

Administrator