Ljubljana, 12. februar 2020 – Ekologi brez meja so se posvetili ponovni uporabi in opravili raziskavo med centri ponovne uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje za nakupe rabljenih izdelkov.

Uspeh držav na področju ravnanja z odpadki se večinoma meri z odstotki recikliranih odpadkov, redkeje s količino nastalih. Za opredelitev uspeha držav na tem področju bi morali upoštevati tudi aktivnosti preprečevanja nastajanja odpadkov, kar je najlažje meriti pri ponovni uporabi. A glede na to, da tako na nacionalni kot evropski ravni ne razpolagamo niti z dobrimi podatki, kaj šele s konkretnimi spodbudami in programi, ostajamo mnogokrat le pri besedah. Ekologi brez meja so se zato odločili pridobiti vsaj okviren vpogled v izvajanje popravil, nakupa iz druge roke in izmenjav v praksi.

Po podatkih iz portala Manj je več, kjer so na enem mestu zbrane informacije o vseh centrih ponovne uporabe, v Sloveniji deluje 25 takšnih centrov, kamor je moč prinesti izdelke, ki jih ne potrebujemo več. Ti izdelki so po potrebi deležni popravila ali preoblikovanja v nove izdelke, cilj vseh pa je, da se z novimi lastniki podaljša njihova življenjska doba. Po podatkih od 19 centrov je v letu 2019 novo življenje dobilo več kot 185 tisoč izdelkov, ki bi sicer končali na odlagališčih ali v sežigalnicah. Ekologi brez meja so spremljali tudi trend zadnjih petih let (2015—2019). Ugotavljajo pozitivno rast, v preučevanem obdobju pa je nove lastnike dobilo več kot 2.200 ton pohištva, oblačil, športnih rekvizitov in tehnične opreme, ki predstavljajo vsebino več kot 75 ladijskih zabojnikov.

PR: DEBM