Splošno

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod

 

Velenje, 14. februar 2020 – V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, ątirih pokritih kolesarskih parkiriąč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkiriąča za skoraj 200 koles znaąa 1,8 milijona evrov. Od tega bomo večji del sredstev črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

V sklopu ureditve kolesarskega omreľja se bodo izvedle naslednje povezave:

–          Velenjka–Velenjsko jezero, Velenjska plaľa–deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod ľeleznico) – 4.988 metrov,

–          Cesta talcev – 713 metrov,

–          Jenkova cesta (med Tomąičevo in Kidričevo cesto) – 250 metrov,

–          ob Glasbeni ąoli Fran Korun Koľeljski – 250 metrov,

–          pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) – 480 metrov,

–          ob ľelezniąki progi (med Cesto talcev in Gorenjem) – 370 metrov,

–          ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero – 1.120 metrov.

Uredili bomo tudi ątiri pokrita kolesarska parkiriąča za skupno več kot 120 koles. Dve pokriti kolesarski parkiriąči bosta ob sedeľu druľbe Gorenje – Hisense, in sicer za 85 koles, eno ob Velenjski plaľi za 22 mest in eno pri Glasbeni ąoli Fran Korun Koľeljski za 16 parkirnih mest. Uredili bomo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaľi in za 8 parkirnih mest v Stari vasi. Na Velenjski plaľi pa bomo uredili ąe dodatnih 44 odprtih parkirnih mest.

Vsa drevesa, ki so bila zaradi izgradnje kolesarskega omreľja odstranjena, bomo ustrezno nadomestili z novimi drevesi. Dela bo izvajalo podjetje Nivig, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos. Prosimo za upoątevanje spremenjene prometne signalizacije v času del na omenjenih območjih.

Prijazen pozdrav

Sluľba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić, dipl. inľ. med. kom. (UN)
Kabinet ľupana – Sluľba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603

14. 2. 2020

Avtor

Administrator