Splošno

Največ znanja na Eko kvizu pokazali šolarji iz Globokega

V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas, veliko pozornosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnovnošolskih otrok. Že peto leto zapored skupaj z učitelji izvajajo ekološki projekt Ohranimo čisto okolje. V sklopu projekta so izpeljali Eko kviz za 6. razrede v sedmih brežiških osnovnih šolah.

Na Eko kvizu, kjer so obravnavane teme od virtualne vode, ponovne uporabe do ogljičnega odtisa, so se najbolje odrezali učenke in učenci 6. razreda Osnovne šole Globoko. Za svoje odlično poznavanje ekoloških tem so bili nagrajeni z vstopnicami za kino.

»V okviru projekta bomo v tem šolskem letu obiskali vrtce, osnovne in srednje šole v občini. Odziv udeležencev je vsako leto izredno pozitiven, otroci so dovzetni za ekološke teme, izražajo skrb do okolja, živali in soljudi ter so naši največji zavezniki pri varovanju okolja,« je povedala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice. Učenci se na delavnicah, ki jih izvajajo strokovni sodelavci Komunale, seznanijo s skrbnim ravnanjem z naravnimi dobrinami, s ponovno uporabo in s pravilnim ravnanjem z odpadki. Iz odpadnih materialov izdelajo uporabne izdelke kot so denarnica iz tetrapaka, ptičja krmilnica iz odpadne plastenke, mini kompostnik in podobno.

 

Javno podjetje Komunala Brežice je v zadnjih letih prejelo priznanje za Naj zaposlovalca leta in posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah.

 

 

Več informacij:

 

Bojana Zevnik, vodja kadrovske službe in odg. oseba za odnose z javnostmi
Javno podjetje Komunala Brežice

telefona: 07 620 92 85, 031 285 750

e-pošta: bojana.zevnik@komunala-brezice.si

14. 2. 2020

Avtor

Administrator