Splošno

NEPN 4.1 je razočaral: cilji so ambiciozni, poti do njih nerealne

 

Še pred zaključkom javne obravnave je GZS na pristojne institucije posredovala svoje stališče in predloge glede Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.V stališču je med drugim zapisala, da jeNEPN 4.1 razočaral.Cilji so ambiciozni, poti do njih pa nerealne, predragein bodo posledično povzročilepreveč žrtev na strani prebivalstva in gospodarstva.Toda lahko bi bilo drugače. Ob bolj realnem scenariju, ki upošteva naravne danosti Slovenije in domačeznanje, so lahko cilji OVE in TGP višji, lažje in ceneje dosegljivi, zaradi česar bi ohranili konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter bolje obvladovali energetsko revščino prebivalstva.Vse, kar bo v nasprotju s tem in bo slabilo našo konkurenčno sposobnost, se bo odrazilo v nižjem življenjskem standardu, kar bi družbeno in politično zavrlo prehod v nizkoogljično družbo.

Sedanja verzija NEPN ne gradi samostojne in neodvisne Slovenije, temveč jo spravlja v odvisnost od tuje tehnologije, tujega znanja in tuje energije.Sedanja verzija NEPN namesto stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega okolja ponuja energetsko revščino državljanom in oslabitev konkurenčnosti industrije.

Celotno stališčePriloga: izračuni in pojasnila

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t: 01 5898 136 m: 041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

14. 2. 2020

Avtor

Administrator