Splošno

Z medijskih linčem živilskih in gostinskih obratov se povzroča velika gospodarska škoda

 

 

 

Ljubljana, 19. februar 2020 –  Sekcija živilcev, sekcija za gostinstvo in turizem ter odbor mesarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ostro nasprotujejo medijskemu linču živilskih in gostinskih obratov, kjer so inšpektorji zaznali zgolj manjše napake ali kršitev sploh ni bilo. Metanje vseh obratov v isti koš povzroča preplah med potrošniki in povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo predvsem tistim, ki svoje delo opravljajo strokovno in skladno s predpisi. Da gre za sporno prakso Uprave za varno hrano, pa menijo celo inšpektorji, ki so vodstvu uprave poslali tudi protestno pismo.

 

Najbolj sporno je to, da se na istem seznamu vselej znajdejo tako veliki kršitelji kot tisti obrati (peki, mesarji, gostinci), kjer kršitev sploh ni bilo ali je šlo zgolj za manjše napake. Potrošniki, ki vidijo zgolj seznam objavljenih živilskih obratov, si lahko ustvarijo povsem napačne predstave o njihovi ustreznosti delovanja, zlasti glede tveganja za zdravje potrošnikov. Z nepopolno razlago seznama in medijsko napihnjenimi zgodbami pa se tistim živilskim obratom, pri katerih inšpektorji niso zaznali večjih kršitev ali jih sploh ni bilo, povzroča nepopravljiva škoda. Posledično to lahko pomeni tudi upad prometa in veliko poslovno škodo. V sekcijah ob tem poudarjamo, da absolutno zagovarjamo redne inšpekcijske preglede obratov, katerih namen je, da se opozori na napake ali nepravilnosti. Smo pa proti spornim praksam v obliki medijskega linča, saj to povzroča nepopravljivo škodo živilskim in gostinskim obratom ter škodi njihovemu ugledu.

 

V primeru manjših napak naj se lastnike obratov ustno opozori, v kolikor pa je ogroženo zdravje ljudi, pa naj se jih nemudoma ustrezno sankcionira. Potrebno je tudi ločiti, ali gre za napake pri delu ali za napake, ki ogrožajo zdravje ljudi. Upravo za varno hrano in pristojne zato pozivamo, da se odločb v celoti ne pošilja medijem. Na seznamu so večinoma mali družinski obrati, ki korektno in pošteno opravljajo svoje delo, redno poravnavajo vse obveznosti do države, sedaj se jim neupravičeno povzroča gospodarska škoda.

 

Da gre za sporno prakso, pa meni tudi sindikat MKGP z Boštjanom Štefančičem na čelu, ki je vodstvu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslal tudi protestno pismo zoper objave odločb inšpektorjev za varno hrano v medijih. Od vodstva zahtevajo, da ustavijo nezakonito objavo odločb inšpektorjev. Po njihovem mnenju gre za kršenje določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru in določil Zakona o kmetijstvu. ”Z objavo podatkov o inšpekcijskih nadzorih in zavezancih pa hkrati onemogočate naše delo, ki  pomeni nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov in v nobenem primeru ni informacija javnega značaja. Povzročena je velika škoda našim zavezancem, s katerimi urejamo z našimi odločbami morebitne nepravilnosti in neskladja, katera pa ne pomenijo nevarnost za življenje ali zdravje potrošnikov. Tako nam je onemogočeno delo v bistvenem elementu inšpekcijskega dela,” so med drugim zapisali v pismu. Sindikat MKGP med drugim meni, da vse kaže na temeljno kršenje ali nepoznavanje načel inšpekcijskega postopka določenih v Zakonu o inšpekcijske nadzoru.

 

 

Mira Črešnar
Vodja odnosov z javnostmi

 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 1 58 30 823580 30 501
M: +386 41 936 844

E: mira.cresnar@ozs.si | www.ozs.si

19. 2. 2020

Avtor

Administrator