Splošno

ZELENJAVNA VERIGA NADALJUJE Z DELOM

Odbor zelenjavne verige se je ponovno sestal in dogovoril glede nadaljnjega dela


(Ljubljana, 28. februar 2020) – Partnerji zelenjavne verige so se sestali ob izteku dvoletnega mandata in pregledali dosedanje delo. Ugotovili so, da niso dosegli vseh zastavljenih ciljev in da še vedno ostajajo odprta številna vprašanja. Pridelovalci opozarjajo predvsem na nizke odkupne cene, ki dostikrat ne pokrivajo proizvodnih stroškov, trgovci pa na težave pri odkupu zaradi nepovezanosti pridelovalcev in večkrat neustrezne priprave zelenjave za trg. Kljub temu se je večina partnerjev v verigi strinjala, da je zaradi dela zelenjavne verige prišlo do določenih premikov, predvsem so se trgovci pripravljeni več pogovarjati glede odkupa domače zelenjave, pridelovalci pa so že precej izboljšali logistiko in pripravo blaga za trg.

Med partnerji v verigi je veliko razočaranje nad rezultati dela izrazilo GIZ – Slovenska zelenjava. Po njihovem mnenju delo v verigi ni obrodilo pravih rezultatov in so premiki dosti prepočasni, sektor zelenjave pa ima tudi premalo razumevanja in podpore s strani MKGP. Odločili so se, da bodo prekinili s sodelovanjem v verigi in odstopili od podpisanega Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi.

Ostali partnerji so se dogovorili, da z delom v verigi nadaljujejo. Izvolili so novo vodstvo za naslednji dve leti. Predsednica je postala Patricija Pirnat iz KZ Agraria, njena namestnica pa Marjetka Lapan iz Engrotuša.

Dodatne informacije: Branko Majerič, dosedanji predsednik Odbora zelenjavne verige, 041 359 001

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6, Ljubljana
T: 01/513 66 00
E: kgzs@kgzs.si
www.kgzs.si

28. 2. 2020

Avtor

Administrator