Splošno

Objavljen razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev dveh občinskih priznanj – Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 2020. Rok za oddajo predlogov je 31. marec, do vključno 12. ure.

Najvišjo občinsko nagrado, Priznanje 15. maj, prejmejo občanke in občani za življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, Priznanje z veliko plaketo pa družbene organizacije za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper. Zaslužni občanke in občani bodo priznanji prejeli na slavnostni seji občinskega sveta koprske občine ob občinskem prazniku, ki ga Mestna občina Koper obeležuje 15. maja.

Predlogi za priznanja morajo biti utemeljeni s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatk oziroma kandidatov, vsebovati pa morajo tudi navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predloge lahko predložijo bodisi občani bodisi podjetja, organizacije in skupnosti.

Predlagatelji morajo svoje predloge posredovati do vključno 31. marca, do 12. ure, Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade na naslov Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z označbo NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Več o razpisu na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-mestne-obcine-koper-priznanje-15-maj-in-priznanje-z-veliko-plaketo-za-leto-2020/.

 

 

Marina Jelen

Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

2. 3. 2020

Avtor

Administrator