Splošno

V Izoli označili najvišjo raven vode ob lanskoletnih poplavah

 

Foto: Občina Izola

Izola, 28. februar 2020 –  Občina Izola je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Zvezo geografov Slovenije postavila novo oznako visokih voda po zadnjih poplavah v lanskem letu, ko je voda v Izoli presegla najvišjo zabeleženo poplavljanje morja v času spremljanja. Akcija nameščanja oznak visokih voda je namenjena ozaveščanju javnosti o poplavah.

Zadnja oznaka visokih voda je bila v Izoli postavljena leta 2008, ko je bila zabeležena višina plimovanja na pročelju objekta na Kocjančičevi ulici 30 centimetrov, novembra lani pa je bila višina visokih voda za 14 centimetrov višja, zato je nova oznaka na omenjenem objektu na višini 44 centimetrov.

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti

Visoke vode so naraven pojav, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb še bolj zavedati. Pojavnost dogodkov poplav se povečuje, zato obstoječi pristop zoperstavljanja tovrstnim naravnim pojavom ne bo dovolj in ga bo treba spremeniti oziroma poiskati sistematično rešitev. »Smo v postopku sprejema občinskega prostorskega načrta in v okviru projekta smo razmišljali tudi o nevarnosti, ki jih prinaša visoko morje,« je na dogodku povedal župan Danilo Markočič in dodal, da je v pripravi 2,5 milijona evrov težka naložba v obnovo ribiške infrastrukture. Območje Sončnega nabrežja in mandrača bodo dvignili za približno 40 centimetrov in tako prispevali k večji poplavni varnosti. Generalna direktorica Agencije RS za okolje mag. Lilijana Kozlovič je opozorila na pomen upoštevanja podnebnih sprememb pri prostorskem načrtovanju in na dejstvo, da voda rabi svoj prostor.

Mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar z agencije sta predstavila akcijo postavljanja oznak, ki od leta 2014 poteka v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki in v okviru katere so namestili že preko 50 oznak na objekte. Z njimi sporočajo kakšno moč in dinamiko imajo naše reke, jezera in morje. Na dogodku so s prispevki sodelovali učenci osnovne šole Livade, dijaki Srednje šole Izola in študenti Fakultete za humanistične študije Koper, oddelka za geografijo.

Dr. Mitja Bricelj, koordinator stebra Kvaliteta okolja EU strategije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) z Ministrstva RS za okolje in prostor je na dogodku poudaril, da je poleg občinskega prostorskega načrta pomemben tudi regionalni prostorski načrt, oba načrta pa morata slediti prioritetam makroregionalnih strategij kot je Jadransko-jonska. Pozdravil je aktivno sodelovanje in vključenost mladih iz šol in fakultet pri dogodkih kot je bil današnji. Napovedal je, da bo s pomočjo projektne pisarne EUSAIR Javnega zavoda za podjetništvo Izola, o dogodku poročal septembra letos, ko se bo v Izoli odvijal že tradicionalni Teden sredozemske obale.

Lep konec tedna vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

2. 3. 2020

Avtor

Administrator