Splošno

Razpis za inovacije SAŠA regije za leto 2020

 

Gospodarska zbornica Slovenije in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
nadaljujeta s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je
uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva
in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM
V SAVINJSKO-ŠALEŠKI (SAŠA) REGIJI ZA LETO 2020.

Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki
posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja SŠGZ.
Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg
oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2018 do 31.3.2020. 

Letošnji inovacijski izziv je inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva.
Gre za priložnost, da se izpostavi strateško sodelovanje podjetij s področja kulturno-kreativnega sektorja
z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov.

Razpis je odprt do vključno petka, 17. 4. 2020.

Vabljeni k prijavi!

Razpisna dokumentacija
Razpis SŠGZ za inovacije 2020
Pravilnik
Prijavni obrazec
Vzorec prijave produktne inovacije
Vzorec prijave procesne inovacije
Vzorec prijave družbene inovacije
Smernice za pripravo zagovora

Za dodatne informacije smo vam na voljo!
Tel.: 03 898 4202
E-pošta: ssgz@gzs.si

 

PR: GZS

3. 3. 2020

Avtor

Administrator