Splošno

Vabilo na žalno sejo OS MOK

Ob smrti nekdanjega župana Mestne občine Koper
Dina Pucerja
sklicujem žalno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper,
v četrtek, 5. marca 2020, ob 15. uri,
v sejni sobi Pretorske palače.
Nella triste circostanza
della morte dell’ex sindaco del Comune città di Capodistria
Dino Pucer
convoco la seduta di cordoglio del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
giovedì, 5 marzo 2020, alle ore 15,
nella sala riunioni del Palazzo Pretorio.
Župan/Sindaco
Aleš Bržan

 

 

Marina Jelen

Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

3. 3. 2020

Avtor

Administrator