Izobraževanje

Vabilo na mednarodno konferenco “Je genski inženiring rešitelj izumrlih vrst? Bo po zemlji spet hodil mamut?” | 4. – 6. 3. v Portorožu

Spoštovani,

jutri se bo v Portorožu pričela mednarodna konferenca z naslovom »Je genski inženiring rešitelj izumrlih vrst? Bo po zemlji spet hodil mamut?«.

Gensko urejanje, Gensko spremenjeni organizmi, CRISPR-Cas, bioremediacija, bio-banke, sintezna biologija … Na kakšni tehnologiji in znanstvenih zasnovah slonijo ti izrazi, ki se danes široko uporabljajo v bioloških in medicinskih znanstvenih krogih?

V tridnevnem znanstvenem srečanju, ki se bo odvilo med 4. 3 in 6. 3. 2020 v kongresnem centru Life Class Portorož, bodo znanstveniki predstavili pregled novih, sodobnih tehnik za gensko modifikacijo, se seznanili z novimi biotehnološkimi pristopi ter razglabljali o uporabi teh inovacij v varstveni biologiji. Vpeljava takšnih sodobnih pristopov seveda odpira mnoga etična in pravna vprašanja, na katera bodo skušali odgovoriti ne zgolj iz vidika naravoslovnih znanosti, temveč tudi v kontekstu inter- in trans discipliniranosti.

Med strokovnjaki bodo tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo z raziskovanjem prostoživečih živali, s katerih se prenašajo bolezni na človeka, in tudi raziskovanjem virusov, med njimi tudi virusom MERS iz družine koronavirusov, ki se prenaša s kamele na človeka, malarije ipd.

Na znanstvenem srečanju bodo obravnavali 4 glavne teme:

  1. genski inženiring in ogrožene populacije (urejanje genov imunske odpornosti)
  2. biotehnološki pristopi in situ in ex situ (razmnoževalna biologija, ponovno oživljanje izumrlih vrst; de-ekstinkcija, bio-banke)
  3. nadzor invazivnih vrst in upravljanje s populacijami (nadzor komarjev, iztrebljanje glodavcev, invazivne rastline)
  4. uporabnost sintezne biologije v ohranjanju in varovanju vrst (ne direktni vplivi varstva narave- sinteza novih produktov, bioremediacija)

Znanstveno srečanje je organizirano v sklopu COST akcije Poznavanje genomske diverzitete za odporne ekosisteme (G-BIKE). Projekt G-BIKE temelji na vzpostavljanju raziskovalne mreže, ki povezuje znanstvenike in strokovnjake po vsej EU in širše, z namenom poudarjanja in vključevanja genetskih in genskih orodij za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V hitro spreminjajočem se okolju je odpornost ekosistemov odvisna od prilagodljivosti vrst. S projektom G-BIKE priznani znanstveniki želijo vzpostaviti uporabo genskih podatkov kot standardno orodje za spremljanje in upravljanje rastlinskih in živalskih vrst za zagotovitev njihovega ohranjanja ter nadaljnje zagotavljanje ekosistemskih storitev, ki temeljijo na naravi.

Več o vabljenih predavateljih: https://conferences.famnit.upr.si/event/18/page/91-vabljeni-predavatelji-invited-lecturers

Več o konferenci lahko preberete na: https://conferences.famnit.upr.si/event/18/overview

 

 

Več informacij:
Prof. dr. Elena Buzan, PhD

Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies

University of Primorska

Glagoljaska 8, SI-6000 Koper, Slovenia

Phone: +386 5 6117570, Fax: +386 5 6117571

E-mail: elena.buzan@famnit.upr.si

Web: https://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/elena.buzan/

4. 3. 2020

Avtor

Administrator