Splošno

PREMOGOVNIK VELENJE PRODAJA DVE VEČJI ZEMLJIŠČI V MOZIRJU

Foto: MOV

(Velenje, 5. marca 2020) – Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Na spletni strani družbe je objavljen razpis za odprodajo dveh večjih gradbenih zemljišč Podrožnik in Žekovec v Mozirju. Kompleks Podrožnik, ki se nahaja v neposredni bližini upravnega centra v Mozirju, sestavljata dve parceli v skupni izmeri 8.638 m2 površine, kompleks Žekovc, ki se nahaja v bližini spodnje postaje nihalke Golte, pa sestavljajo štiri parcele v skupni izmeri 10.289 mpovršine.

Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitvena prospekta za obe navedeni zemljišči so objavljeni na spletni strani: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/zemljisca.

Rok za oddajo ponudb je 6. april 2020.

SREČNO,

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

5. 3. 2020

Avtor

Administrator