Gospodarstvo

19,2 milijona evrov za projekte v Zasavski regiji

Ljubljana, 26. februar 2020 – Minister Zdravko Počivalšek je s predsednico Razvojnega sveta Zasavske regije mag. Stašo Baloh Plahutnik podpisal Dopolnitev dogovora za razvoj Zasavske regije, ki vključuje skupaj 9 projektov, njihova vrednost pa znaša 29,2 milijona evrov. Iz sredstev evropske kohezijske politike bo projekt financiran v višini kar 19,2 milijona evrov.

 

Podpis dopolnitve dogovora za razvoj regij Zasavje. | Avtor MGRT

Namen dogovorov za razvoj regij je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, predvsem pa zagotoviti financiranje in izvedbo na celotnem območju države, kar regijam pomagajo premagovati razvojne ovire.

Minister Zdravko Počivalšek je dejal, da je »ob podpisu dogovorov vedno zadovoljen, saj izhajajo iz Regionalnih razvojnih programov in pomagajo državi, da lahko prisluhne potrebam regij. Na ta način lahko ministrstvo uravnoteženo dodeljuje razvojna sredstva za regijske projekte, ki prinašajo številne pozitivne učinke ne le na področju gospodarskega razvoja, temveč vplivajo tudi na okolje in izboljšanje kakovosti življenja v regiji«.

Na področju Zasavske regije je bilo potrjenih skupno 9 projektov. Štirje projekti so iz prednostne naložbe Spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo – poslovna infrastruktura in sicer v višini 9,9 milijonov evrov, od tega je 8 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Dva projekta sta iz prednostne naložbe Spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti in sicer v višini 8,3 milijone evrov, od tega je 6,9 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Prav tako dva projekta sta iz prednostne naložbe Vlaganja v vodni sektor in sicer v višini 5,1 milijona evrov, od tega je 2,4 milijone evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. En projekt pa je iz prednostne naložbe Izboljšanja regionalne mobilnosti, katerega nosilec je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer v višini 5,9 milijonov evrov, od tega je 1,9 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike.

mag. Staša Baloh Plahutnik, predsednica Razvojnega sveta Zasavske regije, je povedala: “Namen podpisa dogovorov je spodbuditi podjetniški del naših mest in zagotoviti potrebno ekonomsko infrastrukturo, da lahko gradimo nadaljnji razvoj naše regije. Zasavska regija se trenutno tudi že pripravlja na oblikovanje strategije za uresničevanje projektov iz naslova sklada za pravičnejši prehod za prestrukturiranje nekdanjih premogovnih regij”.

 

PR: MGRT

6. 3. 2020

Avtor

Administrator