Splošno

Podžupan Dermol predsednik Območnega razvojnega sveta SAŠA regije

Velenje, 5. marec 2020 – Svet županov SAŠA regije je 24. septembra 2019 sprejel Sklep o pripravi Območnega razvojnega programa SAŠA regije za obdobje 2021–2027. Zato je Svet županov SAŠA regije 23. oktobra 2019 s sklepom imenoval člane Območnega razvojnega sveta SAŠA regije, v katerem so predstavniki občin SAŠA regije (Matej Pečovnik, Peter Dermol in Mateja Brlec), predstavniki gospodarstva (mag. Marko Mavec, Samo Mirnik in Janez Kaker) in predstavnik nevladnih organizacij (Marko Slapnik).

Včeraj, 4. marca, je potekala Konstitutivna seja Območnega razvojnega sveta SAŠA regije, na kateri je bil za predsednika sveta izvoljen podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, za podpredsednika pa župan Občine Nazarje Matej Pečovnik. Na seji sta bila potrjena program in časovni načrt priprave Območnega razvojnega programa SAŠA regije za obdobje 2021–2027, ki opredeljuje območje, vsebine in način priprave Območnega razvojnega programa SAŠA kot samostojnega razvojnega dokumenta in je hkrati usklajen oz. je del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021–2027. Ureja tudi postopke obravnave gradiv v strokovni in širši javnosti, opredeljuje nosilca in vloge ostalih razvojnih organizacij v postopku priprave ter način usklajevanja ter povezovanja z ostalimi razvojnimi dokumenti v subregiji, Savinjski regiji in državi.

Na konstitutivni seji so bili ustanovljeni tudi strokovni odbori za pomoč pri pripravi razvojnega programa, ki sledijo prioritetnim ciljem EU, in sicer Odbor za pametno in trajno SAŠA regijo, Odbor za nizkoogljično, zeleno in povezano SAŠA regijo, Odbor za socialno SAŠA regijo, Odbor za trajnostni in celostni razvoj SAŠA regije in Odbor za pravični prehod SAŠA regije. Evidentirani so bili tudi kandidati za člane posameznih strokovnih odborov, ki jih bo na predlog razvojnega sveta potrdil Svet županov SAŠA regije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

6. 3. 2020

Avtor

Administrator