Splošno

V Velenje srebrni in dva bronasta znaka civilne zaščite

Foto: MOV

Velenje, 6. marec 2020 – Ob svetovnem dnevu civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, je potekala osrednja slovesnost na Brdu pri Kranju in regijska prireditev v Laškem. Prejeli smo srebrni znak in dva bronasta znaka civilne zaščite, ki so dokaz, da imamo v naši občini sistem zaščite in reševanja ustrezno organiziran, financiran in voden. Srebrni znak civilne zaščite za aktivno delo v štabu ter za prizadevanje za enakomerni razvoj in sodobno opremo enot v sistemu zaščite in reševanja je prejela članica štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Alenka Rednjak. Bronasti znak civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči sta prejela Staš Strozak, član Podvodne reševalne službe Slovenije, Reševalna postaja Velenje, in Ivan Pohorec s Premogovnika Velenje.

Namen zaznamovanja svetovnega dneva civilne zaščite je, da bi v javnosti krepili zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati naj bi krepili zavest tudi o vlogi civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane enote in službe civilne zaščite, v skladu z merili za organizacijo in opremljanje. Zadnja leta so sistem reorganizirali na podlagi prostovoljnosti vseh pripadnikov in njihove pripravljenosti sodelovanja v tem sistemu. Zelo pomemben je neposredni stik občinskega štaba civilne zaščite z občani, zato bodo tudi v prihodnje obdržali sektorske štabe in poverjenike po vseh krajih občine.

Vsem prejemnikom odlikovanj čestitamo!

Pripenjamo tudi fotografiji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

6. 3. 2020

Avtor

Administrator