Splošno

Objava 24. razpisa za inovacije Zasavja za leto 2020

            

RAZPIS ZA INOVACIJE ZASAVJA ZA LETO 2020

 

 

Zasavska gospodarska zbornica objavlja 24. razpis za inovacije Zasavja za leto 2020. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva v regiji. Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja zasavske regije. Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg  oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2018 do 31.3. 2020.

Letošnji inovacijski izziv: inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva.

Tudi letos želimo prijaviteljem  omogočiti čim boljše prijave na razpis, zato bomo v ta namen izvedli  delavnico, ki bo  17. 3. 2020 ob 12.30 uri na sedežu Zasavske gospodarske zbornice.  V priponkah so prijaviteljem v pomoč tudi primeri inovacijskih prijav za družbeno, produktno in procesno inovacijo.

Na zaključni prireditvi, ki bo 9. junija 2020 v  KRC – Delavski dom  Hrastnik,bodo inovatorji predstavili svoje inovacije.  Najmanj 3  zlate inovacije iz Zasavja bodo kandidirale tudi na nacionalni ravni.

Razpisna dokumentacija je priložena.


Razpis je odprt do petka, 17. 4. 2020.

 

Vabljeni k prijavi!

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Pomoč prijaviteljem pri prijavi:

PR: GZS

10. 3. 2020

Avtor

Administrator