Finance

Banka Slovenije je seznanjena z odločitvijo Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja ZPSVIKOB

Spoštovani,

v Banki Slovenije smo prejeli soglasno sprejeto odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja celega Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ustavno sodišče se je tudi odločilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. Že ob vložitvi zahteve za oceno ustavnosti smo poudarili, da zakon krši temeljna načela delovanja centralne banke, kot jih določata Ustava RS in tudi pravo EU. Zakon je sporen predvsem z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke, na kar so večkrat opozorile tudi mednarodne institucije.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki oziroma na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

11. 3. 2020

Avtor

Administrator