Splošno

RRA Posavje sodelovala na srečanju partnerjev ter prvem študijskem obisku projekta INNO INDUSTRY

Predstavnici Regionalne razvojne agencije Posavje sta se med 3. in 5. marcem udeležili srečanja partnerjev ter prvega študijskega obiska projekta INNO INDUSTRY v okviru programa INTERREG EUROPE. Srečanje je potekalo v kraju Krems v Avstriji.

Celotno srečanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer srečanja partnerjev, na katerem so se partnerji seznanili s trenutnim stanjem na projektu, delovnimi nalogami ter splošnimi navodili za izvajanje projekta, ki so bili podani s strani vodilnega partnerja RRA Posavje.

Drugi del pa je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks med partnerji. Tako so bile prvi dan predstavljene SWOT analize na področju grozdenja in industrije 4.0., ki so jih partnerji pripravili v prvem semestru, ter bodo osnova za skupno analizo vseh 10. partnerskih držav in kasnejšo pripravo akcijskih načrtov.

Drugi dan pa je bil v celoti namenjen izmenjavi dobrih praks med partnerji, tako je bilo predstavljenih kar 8 dobrih praks iz 7 različnih držav (House of Digitalization in Cluster program Spodnje Avstrije, madžarski Showcase factory, latvijski ekosistemski pristop, španska platforma In4Wood, švedski Kick start koncept ter uporaba javno dostopnih podatkov »open data« v lokalnih upravah v Združenem kraljestvu).

Regionalna razvojna agencija je skupaj s predstavnico Slovenskega podjetniškega sklada Viljenko Godina predstavila sistem vavčerjev, ki jih razpisuje SPS. Partnerji, ki še ne poznajo sistema Vavčerjev, so bili nad predstavljenim primerom navdušeni in že izrazili zanimanje, da bi le-tega prenesli v svojo državo.

Naslednje partnersko srečanje in študijski obisk bo predvidoma potekal zadnji teden v maju na Švedskem.

Več informacij o samem dogodku in projektu se nahaja na spletni strani projekta INNO INDUSTRY https://www.interregeurope.eu/innoindustry/.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

11. 3. 2020

Avtor

Administrator