Splošno

Morebitni vzroki zaradi katerih ne morete pridobiti podatkov o izdanih eBOL za zaposlene

Ker se dogaja, da delodajalci pogosto ne najdete izdanega eBOLa za vaše zaposlene, vam pošiljamo pojasnilo o možnih razlogih. Posebej bi radi opozorili, da je ustrezen način pridobivanja podatkov o izdanih eBOLih po obdobju nastanka izdaje eBOLa in ne po mesecu odsotnosti ali EMŠO delavca. Slednja dva načina se uporabljata le v primerih, ko kakšnega eBOLa morda ne najdete. Če boste iskali nove eBOLe po mesecih staleža, lahko izgubite kakšnega, ki je bil izdan za nazaj.

Najpogostejše težave in načini za odpravo le-teh so prikazani v nadaljevanju:

 

Vzrok težave Odprava težave
eBOL ni zapisan v evidenco ZZZS (Izvajalec ni zapisal eBOL v ON-LINE) Izvajalec mora zapisati eBOL v ON-LINE. Potrebno je kontaktirati izbranega zdravnika, da zapiše eBOL v ON-LINE.
Uporabnik nima pooblastil na e-VEM portalu za poslovni subjekt(za postopek prenosa eBOL) Uporabnik mora pridobiti pooblastila na e-VEM portalu za poslovni subjekt (za postopek prenosa eBOL)
Uporabnik pri iskanju eBOL opredeli napačno matično številko PE. Iskani eBOL je zapisan na drugo šifro PE. Uporabnik mora opredeliti pravilno matično številko PE ali izbrati opcijo, da želi podatke za vse PE.
Programska oprema pri iskanju v parametrih, kjer se navaja obdobje, opredeli napačen časovni pas, zaradi česar pride do zamika obdobja in posledičnega izpada seznama eBOL V iskalnih parametrih, kjer se navaja obdobje, se ne sme navajati časovnega pasu, oz. ustrezen časovni pas
Datumsko obdobje je izven obdobja zapisa določenega eBOL ali v prihodnosti Iskalno datumsko obdobje mora biti v preteklosti, saj bodočih dogodkov še ni v evidenci ZZZS. Iskalno obdobje mora zajeti datum in čas zapisa eBOL v evidenco ZZZS.

 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

12. 3. 2020

Avtor

Administrator