Splošno

Dejavnost CZ Občine Šempeter-Vrtojba

Spoštovani,

Štab Civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba je že od 25. februarja 2020 aktiviran in sledi razvoju dogodkov. Še posebej se pod vodstvom poveljnika Civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba Stanislava Črviča sestaja del štaba Civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba za prvo medicinsko pomoč, ki se je do danes sestal kar na 4 korespondenčnih sejah in sprejel vrsto odredb, ki so bile tudi uresničene.

Vas kot predstavnike medijev prosimo, da v svojih poročilih še bolj poudarite potrebo po upoštevanju preventivnih ukrepov in samozaščitnem ravnanju, ter to, da če je le mogoče, ljudje ostanejo doma, ker samo z doslednim upoštevanjem priporočil in predpisanih ukrepov lahko premagamo trenutno situacijo. Naslednji dnevi so namreč ključni in razvoj dogodkov je odvisen le od našega ravnanja. Imejmo v mislih, da so med nami ranljive skupine, ki jim z brezbrižnim ravnanjem ogrožamo življenja.

Še kontakti za morebitna vprašanja:
– za strokovna vprašanja vam je na voljo Aljaž Štrukelj, vodja Prve medicinske pomoči CZ Občine Šempeter-Vrtojba na tel. št. 051 667 021,
– za splošne informacije, ki se tičejo ukrepov v Občini Šempeter-Vrtojba pa jaz, kot vodja službe za informiranje CZ Občine Šempeter-Vrtojba.

Ostanite zdravi!

Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
SI 5290 Šempeter pri Gorici
M: 031 88 66 92
W: www.sempeter-vrtojba.si

13. 3. 2020

Avtor

Administrator