Zdravstvo

Sporočilo za javnost – ukrepi na Kliniki za pediatrijo (Covid-19)

Spoštovani,

zaradi trenutne situacije Covid-19 smo uvedli dodatne varnostne ukrepe na Kliniki za pediatrijo:

  • V času epidemije Covid-19 se omogoči sobivanje ENEGA starša vsem otrokom do 6. leta starosti. Menjava staršev ne bo možna. Po tej starosti se omogoči sobivanje ENEMU od staršev, katerega otroci zaradi osnovne bolezni – hujša gibalna oviranost, hujši psihomotorni zaostanek ipd., ne morejo skrbeti za osnovne funkcije.

  • Ostalim otrokom se omogoči obisk izključno ENE zdrave osebe dnevno do 12. leta starosti oz. po presoji lečečega zdravnika (v primeru razvoja hospitalizma, predvsem ob dolgotrajnejši hospitalizaciji). To osebo bomo natančno  evidentirali in zapisali njeno ime, tako da ne bo nejasnosti pri vstopu na Kliniko za pediatrijo. Pri tej osebi bomo ob vsakem prihodu preverjali znake morebitne okužbe. Prav tako jo bomo poučili in zahtevali dosledno izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov.

Želim vam lep dan,

Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

16. 3. 2020

Avtor

Administrator