Splošno

Ukrepi ob širjenju koronavirusa in odvijanje poštnega prometa

Tudi Pošta Slovenije  širi nabor ukrepov v smeri zaščite in skrbi za varnost dostavljavcev in zaposlenih na okencih ter strank

MARIBOR, 13. 3. 2020 – Pošta Slovenije ima vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, v sklopu katerega od meseca februarja deluje delovna skupina, ki neprestano spremlja situacijo, koordinira in usklajuje delo različnih organizacijskih enot, sprejema ukrepe, prav tako pa dosledno sledi vsem naloženim in priporočenim ukrepom tako NIJZ kot drugih pristojnih inštitucij.  Izdelane in pripravljene ima tudi različne scenarije in protokole ob nadaljnjem  širjenju virusa in zbolevanja zaradi okužbe. Tako je, glede na zaostrovanje zaščitnih ukrepov, ki imajo vpliv tudi na sistem Pošte Slovenije, danes sprejela nekatere dodatne ukrepe, ki se nanašajo na odvijanje poštnega prometa in prilagoditve v delovnih postopkih, pri čemer pa si bo po svojih najboljših močeh prizadevala, da se poštni promet tudi v prihodnje odvija čim bolj nemoteno. Vsi navedeni ukrepi grejo v smeri zaščite in skrbi za zdravje in varnost dostavljavcev in zaposlenih na okencih kot tudi strank.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bo  Pošta Slovenije poslovala z zmanjšanimi kadrovskimi zasedbami, ker bo določeno število  zaposlenih ostalo doma zaradi varstva otrok (posledica zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij). Hkrati se pričakuje, da bo v prihodnjih dneh zaradi ukrepov, sprejetih na nivoju celotne države in ukrepov različnih poslovnih subjektov tudi zmanjšan sprejem pošiljk, kar bo vplivalo na manjši obseg dela.

Najbolj ranljivim skupinam zaposlenih je Pošta Slovenije že omogočila delo od doma, od naslednjega tedna pa tudi drugim zaposlenim v strokovnih službah družbe, kjer delovni proces in tehnologija to omogočata. Dostavljavcem in zaposlenim na okencih zaradi narave njihovega dela Pošta Slovenije dela  od doma ne more omogočiti, zato je sprejela nekatere dodatne ukrepe za minimiziranje dejavnikov tveganja in preprečitve širitve virusa  ter prilagoditve v delovnih postopkih.

Od 16. marca 2020 veljajo dodatni poostreni ukrepi pri dostavi in izročanju pošiljk.  Tako je Pošta Slovenije prilagodila postopke vročanja pisemskih pošiljk v dostavi, s poudarkom na »brezkontaktnem« vročanju pošiljk. Pismonoši bodo v hišne predalčnike še naprej vlagali vse vrste pisemskih pošiljk, za katere potrditev prevzema naslovnika ni potrebna. Za vsa ostala pisma, kjer je zahtevana osebna vročitev oziroma za katera mora naslovnik ali pooblaščena oseba prevzem potrditi v dostavni listini pismonoš oziroma v aplikaciji, bodo pismonoši od ponedeljka, 16. 3. 2020, v hišne predalčnike vlagali obvestila s pozivom, da naslovnik ali pooblaščena oseba pisemsko pošiljko prevzame na pristojni pošti.

Na ta način Pošta Slovenije zmanjšuje tveganja okužb, saj v prostorih pošte z omejenim režimom gibanja lažje nadzoruje delovne procese kot v dostavi, kjer množica zaposlenih v Pošti Slovenije dostopa do vsakega individualnega naslova.

V primeru vročanja paketov bodo stranke pozvane, da se opredelijo do alternativnega vročanja, ki ne vključuje fizičnega kontakta (podpisa) ter pakete prevzamejo na dogovorjenem mestu npr. pri  vhodu v stavbo, pred garažo ipd.

Določene storitve, kot so vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika ipd., se  do nadaljnjega ne bodo izvajale.

Vse, ki opravljajo nakupe prek spleta, Pošta Slovenije poziva, da naročilo blaga opravijo s plačilnimi karticami in ne izbirajo storitve Plačilo po povzetju (odkupnina). Dostava tovrstnih pošiljk je lahko  do nadaljnjega motena.

Pošta Slovenije uporabnikom tudi svetuje, da za dostavno mesto izberejo eno od alternativnih dostavnih točk in se tako izognejo neposrednemu stiku z dostavljavcem, in sicer dostavo v PS Paketomat (24 lokacij po Sloveniji) ter dostavo na vnaprej dogovorjen prostor (na teraso, pod nadstrešek…). Z aplikacijo Pošte Slovenije Moja dostava – moja izbira lahko tudi v zadnjem trenutku spremenijo lokacijo dostave paketa. Za pošiljanje pošiljk pa lahko uporabniki izberejo tudi spletno aplikacijo PS Pošlji paket.

Za dostavo pošiljk v nekatere ustanove (bolnišnice, porodnišnice, domove upokojencev ipd.), kjer so prejemniki še posebej izpostavljeni posledicam okužb,  je Pošta Slovenije že v začetku tedna sprejela ukrepe glede vročanja in prevzemanja pošiljk, s katerimi  je  omejila stike svojih zaposlenih v situacijah, kjer so možnosti za okužbo ali širitev virusa večje.

Od 16. marca 2020  bo do nadaljnjega ustavljen  sprejem pisemskih, paketnih in EMS pošiljk za Italijo. Prav tako je s tem dnem do nadaljnjega ustavljen promet poštnih pošiljk iz Italije za naslovnike v Slovenijo. Še vedno pa je možen sprejem pošiljk UPS za Italijo, pri čemer se  pred sprejemom individualno preveri, ali je za naslovno območje omogočen prenos pošiljk.

Transportne poti v smeri Slovenija – Kitajska so ponovno vzpostavljene od 6. marca 2020. Roki prenosa pisemskih, paketnih in EMS pošiljk so nekoliko daljši od rokov prenosa pred izbruhom koronavirusa. Za pošiljke UPS za Kitajsko tudi v prihodnje velja, da obstajajo določene omejitve le za posamezne kraje na Kitajskem.

Pošti na lokaciji UKC Ljubljana ter UKC Maribor  od prejšnjega oz. začetka tega tedna do nadaljnjega ne poslujeta, od 16. marca 2020 pa bo do nadaljnjega  zaprta tudi pošta 4210 Brnik. Ostale pošte so zaenkrat odprte in poslujejo po obstoječih delovnih časih.

Pošta Slovenije je omejila tudi hkraten vstop več strank na pošte. V notranjosti pošte je lahko sočasno le toliko strank, kolikor je aktivnih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če bodo vsa okenca zasedena,  Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vrati, da pridejo na vrsto. Prav tako jih prosi, da si pred in po obisku pošte umijejo roke oziroma uporabijo razkužilo ter da pošto obiščejo zdrave.

Pošta Slovenije je tudi  že doslej izvajala določene preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom. Posebno pozornost namenja ozaveščanju zaposlenih glede upoštevanja vsakodnevnih preventivnih ukrepov.

Zaposlenim na terenu so bile dostavljene razpršilke za dezinfekcijo rok za osebno uporabo.  Zaposleni  na poštah so dobili in uporabljajo plastenke  z razpršilkami za dezinfekcijo rok,  prav tako imajo na  poštah sredstva za razkuževanje površin. Dezinfekcijska sredstva za roke so nameščena tudi v prostorih Pošte Slovenije, kjer se nahaja veliko zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Ves čas so v teku nadaljnje nabave zaščitnih sredstev, kjer pa se tako kot vsa država srečuje z motnjami v dobavi in daljšimi čakalnimi roki kot običajno. Hkrati za preprečevanje morebitnega širjenja virusa izvaja dodatno čiščenje in dezinfekcijo prostorov pošt in obeh poštnih logističnih centrov.

Vsem državljanom so relevantne informacije na voljo na spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si, kjer bo Pošta Slovenije še naprej sprotno objavljala tudi nadaljnje ukrepe in spremembe.

Vsekakor bo Pošta Slovenije,  tako kot vedno doslej,  naredila vse, kar je v njeni moči, da bo zagotovila čim bolj nemoteno delovanje poštnega sistema, pri čemer bo vsak nadaljnji ukrep glede prilagoditve organizacije dela, postopkov vročanja ipd. pred uvedbo skrbno pretehtala in jih izvajala zgolj tako dolgo, dokler bodo za to izpolnjeni pogoji.

Pošta Slovenije

Odnosi z javnostmi

16. 3. 2020

Avtor

Administrator