Splošno

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Na tem mestu objavljamo ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, ki jih je objavil Inšpektorat Republike Slovenije za delp.

Tako delodajalce kot zaposlene pozivajo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čimveč rešitev dogovorita skupaj.

V tem dokumentu najdete pojasnila, ki se nanašajo na:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
  • čakanje na delo doma
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
  • neplačano odsotnost z dela  ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

 

PR: GZS

17. 3. 2020

Avtor

Administrator