Splošno

Izvajanje poslovanja Skupine Triglav v razmerah epidemije koronavirusa COVID-19

 

V Skupini Triglav skrbno spremljamo aktualne razmere na naših trgih v povezavi z epidemijo koronavirusa COVID-19. Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Na slovenskem trgu tako s ponedeljkom, 16. 3. 2020, prehajamo na izvajanje storitev za stranke izključno z uporabo elektronskih in telekomunikacijskih poti (npr. sklepanje zavarovanj in obravnava škod na daljavo, storitve upravljanja premoženja strank idr.), za kar imamo na voljo ustrezne rešitve. Skupina Triglav v nastalih razmerah skladno z načrtom neprekinjenega poslovanja skrbi za izvajanje delovnih procesov. Svoje aktivnosti bo v družbah Skupine Triglav tudi v bodočeprilagajala nadaljnjemu razvoju situacije na posameznem trgu.

V trenutnih razmerah poslabšanja stanja na finančnih trgih in omenjene epidemije skrbno spremljamo delovanje Skupine in ustrezno upravljamo tveganja. Skupina izvaja zavarovalne storitve in storitve upravljanja premoženja strank, in sicer prilagojeno razmeram na posameznem trgu. Zaradi negotovosti in povečane volatilnosti v okolju trenutno še ni mogočezanesljivo oceniti vpliva teh razmer na poslovanje Skupine. V primeru, da bi prišlo do bistveno spremenjenih okoliščin ali ocen poslovanja Skupine glede na napovedi, bomo o tem javnost transparentno obveščali. Redne informacije o medletnem poslovanju Skupine bomo objavili skladno s finančnim koledarjem zavarovalnice.

 

PR: ZT

17. 3. 2020

Avtor

Administrator