Splošno

Dopolnjena verzija dokumenta Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Objavljamo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovori na zastavljena vprašanja se sproti dopolnjujejo.

– najpogostejša vprašanja in odgovori (poglavje 2),
– splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela (poglavja 3 do 6),
– možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin (poglavje 7),
– obveznost delodajalca zagotavljati varno in zdravo delo (poglavje 8),
– izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta (poglavje 9),
– čakanje na delo doma (poglavje 10),
– odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol (poglavje 11),
– odsotnost za dela zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami (poglavje 12),
– neplačano odsotnost z dela (poglavje 13)
– dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela (poglavje 14).

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

PR: GZS
18. 3. 2020

Avtor

Administrator