Splošno

MGRT in GZS se strinjata: proizvodnja se ne sme ustaviti

 

Ljubljana, 17. marec 2020 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup sta se sestala z namenom izmenjave mnenj glede zapiranja tovarn in proizvodnih obratov. Z vidika, da ne bi zapiranje ogrozilo tudi oskrbe prebivalstva, sta se strinjala, da se proizvodni procesi ne smejo ustaviti. Ob tem apelirata na gospodarstvenike, da organizirajo delovne procese tako, da v največji meri zaščitijo zdravje svojih zaposlenih. To je ta trenutek najbolj pomembno.

Vsa podjetja, ki nimajo izpadov v dobaviteljski verigi in lahko zagotovijo varno delovno okolje, naj ostanejo delujoča, se strinjata tako minister Zdravko Počivalšek kot tudi predsednik GZS Boštjan Gorjup. Mnoga med njimi namreč zagotavljajo nujno potrebne izdelke in v kolikor bi jih zaprli, bi to lahko ogrozilo oskrbo prebivalstva, še dodajata.

»Izbruh novega koronavirusa je problem, ki ga je potrebno jemati z vso resnostjo. Znašli smo se v izredni in težko obvladljivi situaciji. Ta trenutek delamo vse, da bi čim bolj omejili širitev koronavirusa in s tem minimizirali možnost okužb. Ukrepi, ki jih je pripravilo naše ministrstvo, so z namenom, da ohranimo čim več delovnih mest in zagotovimo likvidnost podjetij,« je poudaril minister Zdravko Počivalšek. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se poleg številnih ukrepov, ki jih je že sprejelo z namenom obvladovanja situacije in zmanjševanja škodljivih posledic za gospodarstvo, med drugim zavzema tudi za moratorij na odplačilo bančnih posojil.

GZS podpira ukrepe ministrstva, da bi zmanjšali izpad in škodo gospodarstvu zaradi širjenja koronavirusa, kot tudi predlog, da bi bili v interventni zakon za ohranitev delovnih mest vključeni tako samozaposleni, samostojni podjetniki, kot tudi mikro, mala, srednja in velika podjetja.

»Vse poslovne aktivnosti bomo izvajali v skladu z vsemi standardi zaščite zaposlenih. V gospodarstvu se namreč dobro zavedamo tveganj, ki bi nastala, če ne bi z ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS, obvladali širjenja novega koronavirusa. Glede na poslabšanje razmer pa pričakujemo, da bo Vlada RS kmalu pripravila še širši nabor ukrepov, da ne bomo izgubljali podjetij in delovnih mest,« je povedal Boštjan Gorjup, predsednik GZS.

GZS je predložila tudi priporočila za prilagoditev delovnih procesov novim razmeram, s katerimi bi lahko v največji možni meri zavarovali zdravje ljudi, ki jih bo minister Zdravko Počivalšek predstavil tudi vladnemu kriznemu štabu.

Na anketo GZS o prvih učinkih krize zaradi koronavirusa se je v zadnjem tednu odzvalo skoraj 700 podjetij vseh velikosti. Upad prihodkov za več kot 10 odstotkov občuti že 70 odstotkov anketirancev, težave pa zaznavajo na vseh področjih – od motenj v logistiki, financiranju in zaposlenosti.

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

18. 3. 2020

Avtor

Administrator