Splošno

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa?

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE 10.3. objavila pojasnila o možnostih poslovnih subjektov, ki imajo težave pri plačevanju davkov, po obstoječi zakonodaji:

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.
  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila).
  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).
  • Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta.

Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe. NE VELJA pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost.Več informacij na spletni strani LINKali na telefonski številki FURSa  za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov 08 200 1003.

PR: GZS

19. 3. 2020

Avtor

Administrator