Splošno

Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled

Družba ZTSR, d.o.o., v kateri imata družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sava Re, d.d. vsaka po 50-odstotni lastniški delež, je zaključila lani začet postopek nakupa izvajalca zdravstvenih storitev Diagnostični center Bled, d.o.o.

Z vidika Skupine Triglav naložba predstavlja del rednih aktivnosti upravljanja njenega obsežnega naložbenega portfelja in na njegovo sestavo nima pomembnejšega vpliva. Skupina izvaja relativno konzervativno naložbeno politiko. V teh okvirih aktivno prilagaja deleže posameznih vrst naložb, pri tem pa upošteva razmere in ponujene priložnosti, kot so lahko naložbe na trgu zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev.

PR: ZT

20. 3. 2020

Avtor

Administrator