Splošno

Če ugasne malo gospodarstvo, bodo posledice katastrofalne

Mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki potrebujejo večmilijardno pomoč, če želi naša država čim prej okrevati po končani epidemiji koronavirusa. Slovenija sloni na malem gospodarstvu, ki je gonilna sila naše države. Če to ugasne, bodo posledice katastrofalne za vse državljane. Na to je danes med drugim opozorila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in ministru Počivalšku predlagala dodatne ukrepe za pomoč malemu gospodarstvu.

”Že večkrat smo predlagali, da je treba podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki imajo z odlokom prepoved opravljanja dejavnosti ali zaradi kriznih razmer nimajo posla, zagotoviti, da breme plač delavcev preide v celoti na državo. Enako velja za samozaposlene – ti morajo biti oproščeni plačila davkov in prispevkov, prav tako pa morajo dobiti tudi neko nadomestilo za čas, ko svoje dejavnosti ne smejo opravljati. V tem času, ko nič ne ustvarjajo, ne morejo tudi ničesar dati. Zgolj odlog prispevkov za nas ni rešitev,” opozarja Branko Meh, predsednik OZS.

Med ukrepi, ki jih je ministru Počivalšku poslala OZS, so tudi, da breme bolniških nadomestil za delavce, ki so zaradi koronavirusa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje nosi država in ne delodajalec. Prav tako naj se omogoči delodajalcu, da ta lahko enostransko odredi delo s krajšim delovnim časom in koriščenje letnega dopusta za leto 2020. Tudi v primeru odpuščanja iz poslovnega razloga zaradi upada prodaje ali naročil naj breme odpravnin prevzame država. Delodajalci naj imajo tudi možnost, da lahko v tem kriznem času delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, pošljejo v pokoj.

Odlog kreditov pri bankah in lizing hišah

V OZS pozdravljamo finančne ukrepe, ki jih pripravljajo SPS, SPIRIT in SID Banka. Ukrep za kreditojemalce, ki sebodo lahko dogovorili z bankami za odlog obveznosti iz kreditnih pogodb za obdobje 12 mesecev, pa naj velja tudi za lizing hiše. Predlagamo tudi, da se NUSZ za leto 2020 zniža, občinam pa se zagotovi izpad prihodkov s strani države. Podaljšajo naj se tudi roki za plačilo davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih osebin davka od dohodkov iz dejavnosti (v roku 90 dni od predložitve davčnega obračuna).

Zgledujmo se po Nemčiji

Radi se zgledujmo po naši največji gospodarski partnerici Nemčiji, kjer podjetjem jasno sporočajo »nikogar ne bomo pustili na cedilu«. Po nemških napovedih bodo samozaposleni, mikro podjetja in svobodni poklici prejeli enkratno plačilo v višini okoli 9.000 evrov za tri mesece, podjetja s 5 do 10 zaposlenimi pa do 15.000 evrov. OZS meni, da brez finančne pomoči mikro in malim podjetjem ter samozaposlenim tudi v Sloveniji ne bo šlo.

»Vsi v državi se moramo zavedati, da je predvsem od kondicije gospodarstva odvisno, kako hitro si bomo po končani epidemiji opomogli in spravili življenje v normalne okvirje,« še dodaja Meh.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
http://www.ozs.si
@OZSaktualno

24. 3. 2020

Avtor

Administrator