Splošno

GZS VLADI RS POSLALA PREDLOGE UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONAVIRUSA

 

GZS je danes predsednikuVlade RS Janeza Janšo, ministruza gospodarski razvoj in tehnologijo ZdravkuPočivalškuter vodjiposvetovalneskupinevlade posredovalanabor ukrepov za zagotavljanje finančnestabilnosti in likvidnosti, ukrepovna področju trga dela ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.Med predlaganimi ukrepi so na področju zagotavljanja finančne stabilnosti in likvidnosti ključni:

odpis plačila prispevkov in davkov za meseca marec in april (vvišini 50 % podjetjem, ki so jim upadli poslovni prihodki za več kot 10 %, v višini 100 % podjetjem, ki so jim upadli poslovni prihodki za več kot 30 %.,moratorij za 12 mesecev za plačilo prispevkov in davkov za maj ob hkratni možnosti 5-odstotnegapopusta za takojšnje plačilo,dokapitalizacija SID v višini 1 mrd € za kreditno intervencijo podjetjem v 2020 ter možnostjo zavarovanja na prvem mestu,pa tudi poroštvena shema za vse terjatve MSP.

Na področju trga dela GZS kot prioritetne navaja:

začasen prehod zaposlenih brez čakalne dobe in odpravnine med brezposelne za dobo največ 6 mesecev; osebe dobijo 80 % svoje plače(a ne manj, kot je minimalno nadomestilo za čas brezposelnosti); delodajalec se zaveže, da bo najmanj 2/3 iz kvote tako odpuščenih zaposlil nazaj pod enakimi pogoji najkasneje v 6 mesecih.uvedbočakanja na delo doma za največ 4 mesece – zaposleni dobivajo 80% neto plače, od česar delodajalec krije 20 %, država pa 80 %; zaposleni se je tekom čakanja na poziv delodajalca dolžan vrniti na delo za manjši obseg ur, vendar ne več kot 16 ur na teden.

Na spodnji povezavi posredujemo celoten seznam predlaganih ukrepov.

Predlogi GZS za pomoč gospodarstvu

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

24. 3. 2020

Avtor

Administrator