Splošno

Navodila za delodajalce in Medicine dela, prometa in športa – ukrepi za varovanje zdravja delavcev

Ministrstvo za zdravje je na delodajalce naslovil navodilo glede varovanja zdravja delavcev v času epidemije. 

Varne delovne razmere je mogoče doseči:

  • z upočasnitvijo delovnega procesa,
  • razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje,
  • organizacijo malice ter
  • prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji druženje delavcev,
  • s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in odhodov,
  • ukinitvijo odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine.

Glede na oceno tveganja lahko specialisti medicine dela svetujejo tudi o prekinitvi delovnega procesa v primeru, če z reorganizacijo dela ni mogoče doseči varnih delovnih razmer.

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 (pdf) >>

PR: GZS

26. 3. 2020

Avtor

Administrator