Družabno, Splošno

Obvestilo za javnost: Pobuda SD Maribor za znižanje plačila komunalnih storitev

Spoštovani,

Sporočamo, da smo danes predložili sledečo pobudo:

SD Maribor dajemo županu MOM pobudo, da se preuči možnost znižanje plačila komunalnih storitev (pitna voda, odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadne vode), ki jih kot javno gospodarsko službo izvajajo podjetja Mariborski vodovod, Nigrad in Snaga za čas trajanja epidemije. Strokovne službe MO in navedena komunalna podjetja naj preučijo obstoječe predpise in zakonodajo.

Ukrep naj velja od 01. 03. 2020 do 31. 06. 2020 oziroma do konca razmer zaradi epidemije z možnostjo podaljšanja glede na potek recesije.

Obrazložitev:

V luči nastale situacije zaradi epidemije koronavirusa in recesije, katera nas posledično prizadeva predlagamo, da se gospodinjstvom in gospodarstvu znižajo komunalne storitve glede na svoje zmožnosti. Mestna občina bo lahko in bo morala ukrepati še na marsikaterem področju in kumulativno je tisto, kar bo imelo primerno, dovoljšnjo težo. Ta pobuda predstavlja enega izmed omenjenih potrebnih gradnikov za lajšanje recesije in stanja občank in občanov.

 

Socialni demokrati Maribor
Maistrova 17. 2000 Maribor
www.sd-maribor.si

1. 4. 2020

Avtor

Administrator