Splošno

V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za čakanje na delo

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je v pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila za začasno čakanje na delo.

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je bila dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov z dnem 7.4.2020 umaknjena s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo, na Zavodu RS za zaposlovanje pripravljajo novo vlogo, ki jo bo možno oddati na portalu ob uveljavitvi novega MEGA zakona (ZIUZEOP). Vse že sprejete vloge bo Zavod upošteval in jih ne bo potrebno na novo vlagati. Vloga za karanteno ostaja na portalu.

Državni zbor je 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Navedeni zakon, ki zagotavlja ugodnejše pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

Kot določa novi zakon (ZIUZEOP), bo potrebno vlogo za zaposlene, ki so že na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, pa zanje vloga še ni oddanale-to predložiti v 8 dneh od objave zakona (predvidoma do 18.4.2020). Pri bo upravičenost do povračila nadomestila plače od 13.3.2020.  

Če je vloga za začasno čakanje na delo že bila oddana po sedanjem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je začel veljati 29.3.2020, bo vloga obravnavana po novem zakonu (ZIUZEOP). To pomeni, da bo ZRSZ upošteval vse že sprejete vloge, ki bodo pozvane zgolj v dopolnitev. 

Povezana na spletno strani ZRSZ (vloga)

 

PR: GZS

9. 4. 2020

Avtor

Administrator