Splošno

GZS, OZS in TZS: Nujna je takojšnja vzpostavitev izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo ter skladnostjo motornih vozil in dela v tahografskih delavnicah

 

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije so na predsednika VladeRS ter pristojna ministrstva za infrastrukturo in zdravje naslovili poziv glede ponovne vzpostavitve izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo ter skladnostjo motornih vozil in dela v tahografskih delavnicah.

Kot so GZS, OZS in TZS zapisali, so glede na predloge GZS – Združenje za promet – SekcijeSRO in informacije strokovne skupine spristojnega Ministrstva za infrastrukturo RS pričakovali končno vzpostavitev poslovanja in končanje začasneprepovedi opravljanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah, kar je bilo začasno prepovedano z odlokoma do 16. 04.2020. Odločitev o podaljšanju prepovedi opravljanja tehdejavnosti do 17.05.2020 jih je negativno presenetila, še posebej ob dejstvu, ker smo seznanjeni, da je NIJZ že pripravil navodila, za varno delo zaposlenih in strank pri urejanju teh postopkov.GZS, OZS in TZS so pristojne pozvali, da takojsprostijoin končajoprepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo ter skladnostjo motornih vozil in dela v tahografskih delavnicah. Ob tem so opozorili, da v enem mesecu (17.5. do 16.6.2020) ni možno zagotoviti, da bi bila vsa vozila, ki jim v treh mesecih potečeveljavnost prometnih dovoljenj (od 17.3. do 16.6.2020), ustrezno tehnično pregledana.Vse več podjetij tudi sporoča, da se jim s prepovedjo izvajanja teh dejavnosti povzroča neposredna gospodarska škoda, saj na različne postopke potrditve skladnosti čaka preko 500 vozil in prikolic, poleg tega se z začetkom sezone v gradbeništvu veliko vozil ponovno registrira za izvajanje dejavnosti, ker so bila pred tem zaradi mrtve sezone odjavljena iz prometa.

Videoizjava direktorja GZS – Združenja za promet Roberta Severja

Dopis predsedniku vlade ter pristojnima ministroma

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

17. 4. 2020

Avtor

Administrator